Lễ truyền chức cho tân Giám mục

giáo phận Ðài Nam

 

Lễ truyền chức cho tân Giám mục giáo phận Ðài Nam.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Tainan (RVA News 04-01-2021) - Hôm 1 tháng 1 năm 2021, lễ truyền chức giám mục cho Ðức cha John Lý Gio-An (John Lee Juo-wang), tân Giám mục giáo phận Ðài Nam ở Ðài Loan, đã được cử hành trọng thể tại hội trường thể thao của trường nữ trung học Công giáo "Thành Công" (Sheng Kung).


Lễ truyền chức cho tân Giám mục giáo phận Ðài Nam.


Ðức tân Giám mục John Lý Gio-An năm nay 55 tuổi, sinh ngày 2 tháng 11 năm 1966, con thứ chín trong một gia đình đông con, cha mẹ không thể nuôi nấng nổi, nên đã cho một gia đình Công giáo nhận làm con nuôi, nhờ đó cậu bé trở thành Công giáo.

Sau khi theo học tại trường của các cha dòng Don Bosco và tại chủng viện Ðài Nam, thầy Lý Gio-An thụ phong linh mục năm 1993. Sau nhiều công tác mục vụ, cha Lý Gio-An du học tại Ðại học Giáo hoàng Urbaniana tại Roma và đậu cử nhân thần học tín lý. Từ năm 2019, cha làm Tổng đại diện Giáo phận Ðài Nam, một giáo phận bé nhỏ chỉ có 7,500 tín hữu Công giáo trên tổng số gần hai triệu dân cư.

Chủ phong trong thánh lễ là Ðức cha Bosco Lâm Chí Nam (Lin Chi-nan), nguyên Giám mục giáo phận Ðài Nam, trước sự hiện diện của hơn 1,500 khách mời, trong đó có 100 linh mục, 11 giám mục và Ðức ông Arnaldo Catalan, Ðại biện (Chargé d'affaires) Tòa Sứ thần Tòa Thánh ở Ðài Loan, cũng là vị công bố Tông sắc của Ðức Thánh cha Phanxicô bổ nhiệm cha Lý Gio-An làm giám mục Ðài Nam.

Chương trình truyền hình Quang Khải (Kuangchi) đã trực tuyến truyền đi thánh lễ.

Cuối thánh lễ, Ðức ông Ðại biện Tòa Thánh đã cám ơn Ðức cha Lâm Chí Nam đã phục vụ trong tư cách là giám mục phụ tá mười một năm tại giáo phận Cao Hùng và mười sáu năm giám mục chánh tòa tại Ðài Nam, đồng thời Ðức ông cũng khích lệ Ðức tân giám mục sống hiệp thông với Ðức Thánh cha để là thành phần của Giáo hội hoàn vũ.

Trong số các sứ điệp chúc mừng được đọc sau thánh lễ, có sứ điệp của cựu Phó tổng thống Ðài Loan, ông Philip Trần Kiến Nhân (Chien Chien-jen).

Ðặc biệt, Ðức tân giám mục đã chụp hình sau lễ với gia đình Trương, ruột thịt của ngài, và gia đình Hoàng đã nhận nuôi ngài.

(Asia News 2-1-2021)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page