Vatican mua 10 ngàn liều vắcxin

cho các nhân viên và gia đình

 

Vatican mua 10 ngàn liều vắcxin cho các nhân viên và gia đình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 02-01-2021) - Các giới chức hữu trách y tế của Quốc gia thành Vatican đã đặt mua 10,000 liều vắc-xin chống Coronavirus từ công ty dược phẩm Biontech ở Ðức, cùng với hãng Pfizer của Mỹ, để chích ngừa cho 4,500 nhân viên và gia đình họ.

Những nhân viên Vatican muốn chích ngừa đã được yêu cầu đăng ký, và việc chủng ngừa sẽ bắt đầu trong những tuần lễ tới đây. Những ai từ khước đề nghị này sẽ không có quyền đòi bồi thường trong trường hợp bị lây nhiễm.

Bệnh viện "Chúa Hài Ðồng Giêsu" của Vatican, chuyên về bệnh nhi đồng, cũng đã bắt đầu sử dụng vắc-xin chống Coronavirus.

Trong những ngày qua, Ðức Thánh cha và các cơ quan liên hệ của Tòa Thánh nhiều lần nhấn mạnh rằng các vắc-xin mới phải được phân phối công bằng trên toàn thế giới và tránh mọi thứ "quốc gia chủ nghĩa" về vắc-xin. Các chính phủ, các công ty dược phẩm và các tổ chức quốc tế có nghĩa vụ luân lý bảo đảm sao cho mọi người được bảo vệ chống Covid-19, theo văn kiện của Hàn lâm viện Tòa Thánh về sự sống công bố hôm 29 tháng 12 năm 2020.

(KNA 31-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page