Mười bốn trên mười bảy đan sĩ Biển Ðức

tại một đan viện ở Thụy Sĩ bị nhiễm Coronavirus

 

Mười bốn trên mười bảy đan sĩ Biển Ðức tại một đan viện ở Thụy Sĩ bị nhiễm Coronavirus.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Engelberg (RVA News 01-01-2021) - Ðan viện Biển Ðức Engelberg ở miền trung Thụy Sĩ bị đại dịch: mười bốn trên tổng số mười bảy đan sĩ bị nhiễm Coronavirus.

Ðan viện phụ Christian Meyer nói với hãng tin Công giáo Thụy Sĩ (kath.ch), hôm 30 tháng 12 năm 2020 rằng: có ba đan sĩ không bị lây nhiễm, và ngoài mười bốn đan sĩ bị bệnh dịch, cũng có một nhân viên của Ðan viện bị dương tính. Trong tình cảnh này, việc chủng ngừa chống dịch không phải là điều cấp thiết, vì các đan sĩ đã bị bệnh rồi.

Viện phụ Meyer không bị nhiễm Coronavirus vì sống ngoài khu nội vi. Cha không giải thích được tại sao ba đan sĩ kia không bị lây nhiễm như các anh em khác. Hai trong số ba người này cùng sống trong nội vi như các đan sĩ khác. Bác sĩ của Ðan viện ngờ rằng trong những người không bị nhiễm có kháng tố.

Hiện nay, đan viện Engelberg giảm bớt các tiếp xúc với bên ngoài, tuy rằng các giờ phụng vụ và thánh lễ vẫn được cử hành và tín hữu có thể tham dự hằng ngày, tối đa là 50 người. Chúa nhật có ba thánh lễ được cử hành. Hôm 28 tháng 12 năm 2020, có một Ðan sĩ là thầy Gerold Neff, 93 tuổi, đã được an táng, nhưng thầy không qua đời vì coronavirus.

(Kath.cn 30-12-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page