Tường Thuật

Chuyến Viếng Thăm Argentina

của Ðức Thánh Cha Phanxicô

(--/--/2020)

 


 

Ðức Thánh Cha mong muốn thăm Argentina vào năm 2020

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page