Ðại diện Tòa Thánh tại OSCE

kêu gọi hiệp sức chống nạn buôn người

 

Ðại diện Tòa Thánh tại OSCE kêu gọi hiệp sức chống nạn buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 16-10-2020) - Ðức ông Janusz Urbanczyk, Ðại diện Tòa Thánh tại tổ chức an ninh và cộng tác châu Âu, gọi tắt là OSCE, có trụ sở tại Vienne, bên Áo, kêu gọi các nước hiệp sức để phòng ngừa tệ nạn buôn người, thăng tiến việc bảo vệ xã hội cho các nạn nhân, cũng như truy tố hình sự những kẻ phạm tội ác này.

OSCE là một tổ chức hiện qui tụ 54 nước Âu châu cùng với Hoa kỳ và Canada.

Trong bài tham luận hôm 15 tháng 10 năm 2020, trong khóa họp thứ 1285 của tổ chức OSCE, Ðức ông Urbanczyk khẳng định rằng: "Nạn buôn người và các hình thức nô lệ ngày nay là một vấn đề hoàn vũ phải được nhân loại quan tâm nghiêm túc để bài trừ".

Vị đại diện Tòa Thánh đánh giá cao lối tiếp cận gọi là "4 P", do tổ chức OSCE đề ra, gồm xét xử hình sự (Procedimento penale), bảo vệ (Proteđione), phòng ngừa (Prevenzione) và đối tác (Partnership) để chống lại hiện tượng buôn người: trên thế giới hiện có hơn 40 triệu nạn nhân bị buôn, hoặc bị khai thác bóc lột, trong đó có 10 triệu là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, thường là nạn nhân bị bóc lột tình dục.

Ðức ông Urbanczyk bày tỏ lo ngại trước hiện tượng chỉ có một số ít những kẻ buôn người bị truy tố trước pháp luật, tình trạng này khiến cho các nạn nhân không những bị thiệt hại, nhưng còn bị xúc phạm vì không được công lý bênh vực. Mặt khác, có một lãnh vực gây lo âu lớn, đó là nạn buôn bán cơ phận con người trở nên trầm trọng hơn vì các cuộc xung đột và vì đại dịch. Dư luận có vẻ coi nhẹ việc buôn bán cơ phận, nhưng thực ra nó rất phổ biến. Vì thế, Ðức ông Urbanczyk nói, cần có một thủ tục có phối hợp và cụ thể để báo động các chuyên gia, chính quyền và các cơ quan hữu trách về vấn đề này. Các nhân viên y tế và chính quyền không thể nhắm mắt trước sự cần thiết phải đề ra những qui luật điều hành những vụ du hành để được thay hoặc ghép cơ phận, cũng như bài trừ các tội ác liên quan tới những vụ như thế.

Vị đại diện Tòa Thánh tại tổ chức OSCE nói: "Cần liên kết các nỗ lực để phòng ngừa hữu hiệu nạn buôn người, bắt đầu bằng cách xử lý những nguyên nhân đầu tiên đưa tới hiện tượng ấy. Trong những năm gần đây, các cuộc xung đột võ trang và cưỡng bách di cư làm cho hiện tượng này càng trầm trọng thêm. Ngoài ra, đại dịch Covid-19 hiện thời, kèm theo các biện pháp ngăn chặn và hạn chế tại nhiều nước, khiến cho những kẻ phạm pháp càng biến việc buôn người thành một doanh vụ liên tục tăng trưởng trên Internet".

(Vatican News 16-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page