Số chủng sinh tại Ba Lan tiếp tục giảm

 

Số chủng sinh tại Ba Lan tiếp tục giảm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Warsaw (RVA News 16-10-2020) - Số chủng sinh tại Ba Lan tiếp tục giảm sút, tuy vẫn chiếm hàng đầu trong số các nước Âu châu.

Theo tin của Hội đồng các Giám đốc chủng viện tại Ba Lan, phổ biến ngày 14 tháng 10 năm 2020, bắt đầu niên học mới có 438 tân chủng sinh bắt đầu hành trình thụ huấn để làm linh mục, tức là ít hơn 60 thầy so với năm 2019. Tổng cộng, Giáo hội Công giáo tại Ba Lan hiện có 2,556 đại chủng sinh, so với 7,465 thầy cách đây 16 năm (2004), tức là giảm hơn 4,900 thầy.

Năm 2020, có 289 tân chủng sinh của các giáo phận, và 149 tu sinh mới của các dòng tu. Chủng viện giáo phận Tarnow, ở miền nam Ba Lan có số tân chủng sinh đông nhất là 26 thầy. Trong số các dòng nam, tu sinh đông nhất là 25 thầy thuộc dòng Ða Minh.

(KNA 15-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page