Ban Moneyval

kết thúc cuộc thẩm định tại Vatican

 

Ban Moneyval kết thúc cuộc thẩm định tại Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-10-2020) - Hôm 13 tháng 10 năm 2020, nhóm tên là Moneyval, thuộc Hội đồng Âu châu, đã kết thúc hai tuần lễ viếng thăm tại các cơ quan Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican, trong chương trình thẩm định hiệu năng của các biện pháp phòng ngừa chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết các cuộc gặp gỡ của ban Moneyval với các cơ quan Vatican, đã diễn ra trong một bầu không khí xây dựng và cộng tác. Ðây là một bước tiến quan trọng mới, trong tiến trình thẩm định về hệ thống phòng ngừa và chống lại nạn rửa tiền và tài trợ khủng bố, do Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican áp dụng. Tiến trình này sẽ kết thúc với việc chấp nhận phúc trình về sự thẩm định nhau, trong khóa họp toàn thể dự kiến vào mùa xuân năm 2021, phù hợp với các đường lối tiến hành nội bộ của Ban Moneyval.

Tòa Thánh nồng nhiệt cám ơn toán thẩm định và các thành viên Văn phòng Tổng thư ký của Ban Moneyval.

(Rei 13-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page