Kết thúc khóa họp trực tuyến

của Hội đồng Hồng y cố vấn

 

Kết thúc khóa họp trực tuyến của Hội đồng Hồng y cố vấn.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 15-10-2020) - Lúc 4 giờ chiều, ngày 13 tháng 10 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã nhóm họp trực tuyến với sáu Hồng y cố vấn của ngài để cứu xét về dự thảo Tông hiến mới về giáo triều Roma. Khóa họp này diễn ra sau khóa họp cách đây tám tháng.

Phòng báo chí Tòa Thánh cho biết: "Trong những tháng mùa hè vừa qua, Hội đồng Hồng y cố vấn đã làm việc qua Internet về dự thảo Tông hiến mới. Dự thảo này đã được trình bày cho Ðức Thánh cha. Theo thói quen thông thường, bây giờ các Bộ liên hệ của Tòa Thánh nghiên cứu về dự thảo Tông hiến."

"Trong cuộc họp trực tuyến vừa qua, các Hồng y cố vấn cũng nghiên cứu vấn đề làm thế nào hỗ trợ việc thi hành Tông hiến mới, sau khi được Ðức Thánh cha công bố".

Về phần Ðức Thánh cha, ngài tuyên bố rằng: "cuộc cải tổ đã được tiến hành, kể cả dưới một số khía cạnh về hành chánh và kinh tế".

Sáu Hồng y cố vấn tham dự cuộc họp trực tuyến chiều ngày 13 tháng 10 năm 2020, là Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich bên Ðức, Ðức Hồng y Sean Patrick O'Malley, dòng Capuchino, Tổng giám mục Boston Hoa Kỳ, Ðức Hồng y Giuseppe Bertello, người Ý, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, và Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai Ấn Ðộ.

Tham dự cuộc họp có hai vị thư ký, là Ðức cha Marcello Semeraro, giám mục giáo phận Albano, và Ðức ông Marco Mellino, Ðồng tổng thư ký.

Sau cùng, thông cáo cho biết khóa họp tới đây của Hội đồng sáu Hồng y cố vấn sẽ tiến hành trong tháng Mười Hai tới đây và vẫn dưới dạng trực tuyến.

(Vatican News 13-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page