Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Semeraro

làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh

 

Ðức Thánh Cha bổ nhiệm Ðức cha Semeraro làm Tổng trưởng Bộ Phong thánh.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 15-10-2020) - Ngày 15 tháng 10 năm 2020, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm Ðức cha Marcello Semeraro, cho đến nay là giám mục giáo phận Albano của Ý, làm tân Tổng trưởng Bộ Phong thánh, thay thế Ðức Hồng y Angelo Becciu đã từ chức vào ngày 24 tháng 9 năm 2020.

Ðức cha Semeraro sinh tại Monteroni di Lecce, miền Puglia nước Ý, sẽ tròn 73 tuổi vào tháng 12 năm 2020. Ngài được thụ phong linh mục năm 1971 và được thánh Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm giám mục Oria vào năm 1998, và năm 2014 được bổ nhiệm làm giám mục giáo phận Albano. Hiện tại ngài là Giám quản Tông Tòa theo ý muốn Tòa Thánh của đan viện Esarchico Ðức Maria ở Grottaferrata và là Ðại diện của Ðức Giáo hoàng của dòng Basiliano của Ý.

Tham dự các Thượng Hội đồng giám mục

Ðức cha Semeraro cũng là Tổng Thư ký đặc biệt của Thượng Hội đồng giám mục lần thứ X về chủ đề Giám mục Người phục vụ Tin Mừng của Chúa Giê-su cho niềm hy vọng của thế giới. Ngài là thành viên được Ðức Thánh Cha bổ nhiệm tham dự Thượng Hội đồng giám mục lần thứ XIV về chủ đề Ơn gọi và sứ vụ của gia đình trong Giáo hội và trong thế giới đương đại; tham dự Thượng Hội đồng giám mục lần thứ XV về chủ đề Người trẻ, đức tin và phân định ơn gọi và tham dự Thượng Hội đồng giám mục đặc biệt về miền Amazon vào năm 2019.

Tổng Thư ký của "Hội đồng Hồng y"

Kể từ năm 2013, Ðức cha Semeraro là Tổng Thư ký của "Hội đồng Hồng y" để giúp Ðức Thánh Cha trong việc điều hành Giáo hội hoàn vũ. Nhiệm vụ này đã được Ðức Thánh Cha giao phó cho Ðức cha Marco Mellino, hiện là đồng Tổng Thư ký của Hội đồng Hồng y.

Phục vụ Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội Ý

Từ năm 2009, Ðức cha Semeraro cũng là thành viên của Bộ Phong thánh. Ngài cũng là thành viên của Bộ Truyền thông và Cố vấn của Bộ các Giáo hội Ðông phương. Cuối cùng, ngài cũng là Chủ tịch của Ủy ban Giáo lý đức tin, việc công bố và dạy giáo lý của Hội đồng giám mục miền Lazio, Thành viên của Ủy ban Giáo lý đức tin, công bố và dạy giáo lý của Hội đồng giám mục Ý, và Chủ tịch Hội đồng của nhà xuất bản mới Avvenire. (CSR_7546_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page