Khóa họp thứ 34

của sáu Hồng y cố vấn Ðức Thánh cha

 

Khóa họp thứ 34 của sáu Hồng y cố vấn Ðức Thánh cha.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 13-10-2020) - Thứ Ba, 13 tháng 10 năm 2020, khóa họp thứ 34 của sáu Hồng y cố vấn của Ðức Thánh cha sẽ diễn ra dưới dạng trực tuyến.

Khóa họp thứ 33 trước đây đã diễn ra cách đây tám tháng, từ 17 đến 19 tháng 2 năm 2020, với sự hiện diện của Ðức Thánh cha và đã cứu xét dự thảo Tông hiến mới về giáo triều Roma, dưới ánh sáng những góp ý của các cơ quan trung ương Tòa Thánh và một số chuyên gia, cũng như một số Hồng y cư ngụ tại Roma.

Sáu Hồng y cố vấn hiện nay của Ðức Thánh cha, là Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Ðức Hồng y Oscar Rodriguez Maradiaga, dòng Don Bosco, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, Ðức Hồng y Reinhard Marx, Tổng giám mục Munich, bên Ðức, Ðức Hồng y Sean Patrick O'Malley, dòng Capuchino, Tổng giám mục Boston, Hoa Kỳ, Ðức Hồng y Giuseppe Bertello, người Ý, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về quốc gia thành Vatican, và Ðức Hồng y Oswald Gracias, Tổng giám mục Mumbai, Ấn Ðộ.

(Sismografo 12-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page