Ðức Thánh cha tiếp các chuyên gia Moneyval

 

Ðức Thánh cha tiếp các chuyên gia Moneyval.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 09-10-2020) - Sáng ngày 8 tháng 10 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến một tiểu ban thuộc Hội đồng Âu châu, đang thực hiện cuộc viếng thăm dài hai tuần lễ tại các cơ quan Tòa Thánh và Quốc gia thành Vatican, trong chương trình phòng ngừa chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Các chuyên gia này đã bắt đầu công việc tại Vatican từ ngày 30 tháng 9 năm 2020.

Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Ðức Thánh cha cám ơn và cầu chúc họ chu toàn tốt đẹp công tác họ đang thực hiện. Ngài cũng tái tố giác thái độ tôn thờ tiền bạc, coi tiền bạc hơn con người, lo tích trữ tiền của mà không quan tâm đến vấn đề chúng từ đâu mà tới và các cơ cấu bóc lột khai thác đằng sau tiền bạc. Trong nhiều trường hợp, tiền bạc được sử dụng để gieo vãi kinh hoàng, khủng bố.

Ðức Thánh cha nhắc đến thông điệp ngài mới công bố, Fratelli tutti, trong đó ngài đề nghị "thay vì đầu tư vào những đe dọa bằng võ khí hạt nhân, võ khí hóa học, sinh học, cần sử dụng các tài nguyên đó để chấm dứt nạn đói và thăng tiến phát triển tại những người nghèo nhất, để các công dân các nước này không phải tìm đến những giải pháp bạo lực hoặc ảo tưởng, hoặc phải rời bỏ quê hương để tìm kiếm một cuộc sống tốt đẹp, xứng đáng hơn" (Ft n.262).

Ðức Thánh cha nhận xét rằng "Những chính sách chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, là phương thế theo dõi sự vận chuyển tiền bạc và can thiệp, trong những trường hợp phát hiện những hoạt động tội phạm và bất hợp pháp".

Ngài nhắc lại sự kiện tại Vatican, gần đây đã có những biện pháp luật lệ được ban hành để đảm bảo sự minh bạch trong việc quản lý tiền bạc và phòng ngừa sự rửa tiền, hoặc tài trợ khủng bố. Ví dụ, tự sắc ngày 1/6 năm nay nhắm quản lý tài nguyên hữu hiệu hơn, thăng tiến sự minh bạch, giám sát và bảo đảm sự cạnh tranh trong các thủ tục đấu thầu.

Ðức Thánh cha cám ơn các chuyên gia và nói rằng: "các biện pháp mà các vị thẩm định nhắm cổ võ một nền tài chánh trong sạch, trong đó các "con buôn" bị ngăn cản không được đầu cơ trong "đền thờ thánh thiêng" là nhân loại, phù hợp với kế hoạch yêu thương của Ðấng Tạo Hóa".

Sáng ngày 30 tháng 9 năm 2020, các chuyên gia cũng đã được Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, chào đón và nói rằng: "Chúng tôi cám ơn sự hiện diện của quí vị tại đây và sự khích lệ mà quí vị dành cho chúng tôi để giúp chúng tôi nghĩ tới một nền tài chánh ngày càng phục vụ con người".

(Rei 8-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page