Tòa Thượng phụ Jerusalem

trả được 60 phần trăm nợ

 

Tòa Thượng phụ Jerusalem trả được 60 phần trăm nợ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 08-10-2020) - Ðức Tổng giám mục Pierbattista Pizzaballa, Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh, ở Jerusalem cho biết 60% món nợ của giáo phận này đã được trang trải và việc bổ nhiệm vị Thượng phụ mới cho tòa này sẽ không còn phải chờ đợi lâu nữa.

Ðức Tổng giám mục Pizzaballah nguyên là Bề trên dòng Phanxicô tại Thánh địa. Dưới thời Ðức Thượng phụ Fouad Twal trước đây, Tòa Thượng phụ Công giáo Latinh Jerusalem mắc phải nhiều vấn đề lớn về hành chánh và tài chánh, do việc xây cất và khởi sự Ðại học Hoa Kỳ, ở Madaba được khánh thành ngày 30 tháng 5 năm 2013, trước sự hiện diện của quốc vương Giordani. Trong vụ này, có nhiều sai lầm khiến tòa Thượng phụ mắc nợ gần 100 triệu Mỹ kim.

Sau khi Ðức Thượng phụ trước đây về hưu, ngày 24 tháng 6 năm 2016, cha Pizzaballa được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng giám mục Giám quản Tông tòa Tòa Thượng phụ Jerusalem, với sứ mạng giúp giáo phận địa phương ra khỏi tình trạng nợ nần và cải tiến công việc quản trị kinh tế tài chánh.

Trong thư gửi Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ Jerusalem, được công bố hôm 6 tháng 10 năm 2020, Ðức Tổng giám mục Pizzaballa cám ơn các hiệp sĩ đã giúp đỡ rất nhiều cho cộng đồng Giáo hội tại Jerusalem và cho biết trong năm 2020, mặc dù gặp bao nhiêu việc khẩn cấp, món nợ lớn của Tòa Thượng phụ đối với tổ chức Thánh Gioan Baotixita, liên quan tới đại học Mỹ ở Madaba, đã được hoàn toàn giải quyết, nghĩa là thanh toán được 60% tổng số nợ của Tòa Thượng phụ. Ðức Tổng giám mục viết: "Nhiều điều vẫn còn phải được giải quyết, nhưng nay chúng tôi đang ở cuối một hành trình tích cực cho đời sống của giáo phận Jerusalem".

Cùng với sự giúp đỡ của Hội Hiệp Sĩ Thánh Mộ, Tòa Thượng phụ đã phải bán một số bất động sản trong việc trả nợ.

Trong thư, Ðức Tổng giám mục Pizzaballa cho biết việc bổ nhiệm vị tân Thượng phụ Công giáo Latinh, người bản xứ ở Jerusalem, là điều không còn phải chờ đợi lâu dài nữa.

(Sir 6-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page