Lần thứ hai một người nữ được bổ nhiệm

làm Tổng Thư ký Hội đồng giám mục Nam Phi

 

Lần thứ hai một người nữ được bổ nhiệm làm Tổng Thư ký Hội đồng giám mục Nam Phi.

Hồng Thủy

Pretoria (Vatican News 8-10-2020) - Ðức cha Sithembele Sipuka, Chủ tịch Hội đồng giám mục Nam Phi, đã công bố việc bổ nhiệm sơ Tshifhiwa Munzhedzi, dòng Ðaminh, làm Tổng Thư ký Hội đồng giám mục Nam Phi. Ðây là lần thứ hai một phụ nữ giữ chức vụ này.

Ðức cha chủ tịch cũng công bố việc bổ nhiệm cha Hugh Patrick O'Connor làm đồng Tổng Thư ký.

Từ đầu tháng 7 năm 2020, sơ Munzhedzi đã giữ chức đồng Tổng Thư ký. Sơ sẽ bắt đầu nhiệm kỳ của mình từ tháng 1 năm 2021, thay thế sơ Hermenegild Makoro, dòng Bửu huyết Chúa Giê-su, đã giữ chức vụ Tổng Thư ký từ năm 2012.

Sơ Makoro hiện tại cũng đang làm việc trong Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, là người nữ đầu tiên giữ chức vụ Tổng Thư ký của Hội đồng giám mục Nam Phi, bao gồm các giám mục Nam Phi, Botswana và Eswatini. Trước đó, từ năm 2005-2012, sơ cũng là người nữ thứ hai giữ chức đồng Tổng Thư ký của Hội đồng giám mục Nam Phi, sau sơ Brigid Flanagan dòng Thánh Gia vào những năm 1980.

Sơ tân Tổng Thư ký Hội đồng giám mục Nam Phi Tshifhiwa Munzhedzi 57 tuổi, tốt nghiệp thần học Kinh Thánh tại đại học Công giáo Ðông Phi ở Kenya. (CSR_7301_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page