Hội nghị về Lòng Chúa Thương Xót tại Vilnius

 

Hội nghị về Lòng Chúa Thương Xót tại Vilnius.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vilnius (RVA News 07-10-2020) - Hôm 5 tháng 10 năm 2020, Hội nghị về Lòng Chúa Thương Xót đã kết thúc với thánh lễ do Ðức cha Gintaras Grusas, Tổng giám mục giáo phận Vilnius, thủ đô Lituani, chủ sự, cùng với nghi thức thánh hiến các gia đình cho Lòng Thương Xót của Chúa.

Ngày 5 tháng 10 cũng là lễ kính thánh nữ Faustina Kowalska, người đã được Chúa Giêsu mạc khải lòng thương xót của Ngài và giao cho thánh nữ sứ mạng quảng bá lòng sùng mộ này. Chính tại Vilnius, nữ tu Faustina đã được mạc khải đầu tiên về ảnh lòng Chúa Thương Xót và tại đây, ảnh này được trưng bày lần đầu tiên. Vì thế, Vilnius vẫn được coi là thành của Lòng Chúa Thương Xót.

Ba ngày hội nghị tiến hành dưới dạng trực tuyến vì đại dịch Covid-19. Trong số các diễn giả, có Ðức Hồng y Sigitas Tamkevicius, 82 tuổi (1938) thuộc dòng Tên, nguyên là Tổng giám mục giáo phận Kaunas, Lituani, và đã từng bị cầm tù 11 năm dưới thời cộng sản Sô Viết.

Nhiều diễn giả nói về các đề tài khác, như Ðức cha Henryk Ciereszko, giám mục Phụ tá giáo phận Bialystok, nói về việc tu bổ căn nhà của chân phước Michael Sopocko, là cha linh hướng của nữ tu Faustina và là người đã cộng tác rất nhiều vào việc phổ biến lòng Thương Xót của Chúa, cũng như đã tổ chức cuộc trưng bày đầu tiên tấm ảnh Lòng Chúa Thương Xót tại cổng Aurora, Bình Minh, ở thủ đô Vilnius.

Cha Marko Glogovich, nói về đề tài "Lòng Chúa Thương Xót và sự chữa lành tội lỗi thông thường và tội phá thai".

(CNA 6-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page