Ðức Thánh Cha khẳng định

bản chất truyền giáo của Giáo hội

 

Ðức Thánh Cha khẳng định bản chất truyền giáo của Giáo hội.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 7-10-2020) - Trong cuốn sách "Không có Người chúng ta không thể làm được việc gì" được biên tập bởi nhà sách Vatican và nhà xuất bản thánh Phao-lô, thuật lại cuộc phỏng vấn Ðức Thánh Cha do ông Gianni Valente thực hiện, Ðức Thánh Cha khẳng định rằng "Giáo hội hoặc là loan báo Tin Mừng hoặc là không còn là Giáo hội".

Tháng 11 năm 2013, tám tháng sau khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã ban hành Tông huấn Niềm vui Tin Mừng, và ngài bắt đầu Tông huấn với câu: "Niềm vui của Tin Mừng đong đầy trái tim và cuộc sống của những người gặp gỡ Chúa Giê-su." Bản văn hoạch định chương trình của Ðức Thánh Cha mời gọi tất cả tín hữu điều chỉnh lại mọi hành động, suy tư và sáng kiến của Giáo hội "về việc loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay".

Gần sáu năm sau, vào tháng 10 năm 2019, Ðức Thánh Cha đã công bố Tháng Truyền giáo Ðặc biệt, đồng thời ngài triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về miền Amazon, với mục đích đề xuất những hành trình loan báo Tin Mừng mới trong "lá phổi xanh", bị dày vò bởi sự bóc lột của những kẻ săn mồi xâm phạm và gây ra những vết thương "trên anh chị em chúng ta và trên trái đất chị em của chúng ta" (bài giảng của Ðức Thánh Cha trong Thánh lễ bế mạc Thượng Hội Ðồng Vùng Pan-Amazon).

Bản chất truyền giáo của Giáo hội

Trong khoảng thời gian này, trong các bài giáo huấn của ngài, Ðức Thánh Cha Phanxicô đã liên tục nói về bản chất truyền giáo của Giáo hội trên thế giới. Ví dụ, ngài đã lặp đi lặp lại vô số lần rằng việc loan báo Tin Mừng không phải là "việc chiêu dụ tín đồ", và rằng Giáo Hội phát triển bởi "sự thu hút" và bởi "chứng tá". Tất cả các cách diễn đạt đều nhằm mục đích gợi ý để nhấn mạnh đâu là tính năng động của mỗi hoạt động tông đồ, và điều gì có thể là nguồn cội của các hoạt động này.

Tất cả những điều này được Ðức Thánh Cha nói đến trong cuốn sách có tựa đề "Không có Chúa Giê-su chúng ta không thể làm được việc gì. Một cuộc trò chuyện về các nhà truyền giáo trên thế giới ngày nay".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page