Phụ nữ đáng được giúp nhiều hơn là phá thai

 

Ðại diện Tòa Thánh: Phụ nữ đáng được giúp nhiều hơn là phá thai.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

New York (RVA News 05-10-2020) - Phó Tổng thư ký đặc trách các quan hệ đa phương, thuộc Phủ Quốc vụ khanh Tòa Thánh, bà Francesca DiGiovanni, tuyên bố rằng tài nguyên của Liên Hiệp Quốc cần được dùng để cải tiến việc săn sóc cơ bản về sức khỏe, dinh dưỡng và vệ sinh cho các phụ nữ nghèo, thay vì được chi cho cái gọi là "sức khỏe tính dục và sinh sản" hay những điều gọi là "các quyền mới". "Phụ nữ đáng được đối xử tốt hơn".

Bà DiGiovanni là phụ nữ đầu tiên ở cấp bậc tương đương với thứ trưởng của Tòa Thánh. Bà vốn là một luật gia và đã phục vụ hơn 25 năm tại Bộ ngoại giao Tòa Thánh, chuyên về các vấn đề công pháp quốc tế, truyền thông, di dân và tị nạn, cũng như qui chế phụ nữ. Bà trình bày lập trường trên đây, hôm 1 tháng 10 năm 2020, trong cuộc họp cấp cao của Liên Hiệp Quốc, nhân kỷ niệm 25 năm Hội nghị quốc tế về phụ nữ, nhóm tại Bắc Kinh, năm 1995.

Bà nói: "Hàng trăm triệu phụ nữ và trẻ em không được săn sóc cơ bản về sức khỏe, không được dinh dưỡng thích hợp và vệ sinh. Thay vì đầu tư các tài nguyên để sửa chữa những thiếu sót và cải tiến sức khỏe và an sinh của phụ nữ ở các nơi, một số người lại quá nhấn mạnh vài khía cạnh về sức khỏe tình dục và sinh sản của phụ nữ, kể cả việc loại bỏ khả năng làm mẹ của phụ nữ. Có những người khác liên tục đòi phải công nhận những điều gọi là các quyền mới, không hề có trong sứ mệnh của Hội nghị thế giới kỳ IV ở Bắc Kinh hoặc trong các hiệp ước quốc tế về các quyền con người".

Bà đại diện Tòa Thánh cũng nói rằng sức khỏe của phụ nữ phải được chăm sóc toàn diện, đặc biệt những người ở trong tình trạng khẩn trương, trong đó đôi khi những điều gọi là "giải pháp tức thời", (tức là phá thai), trong thực tế càng tạo cho phụ nữ bạo hành, cô lập và tuyệt vọng hơn.

(CNA 2-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page