Các phản ứng về Thông điệp "Tất cả anh em"

 

Các phản ứng về Thông điệp "Tất cả anh em".

Văn Yên, SJ

Los Angeles (Vatican News 5-10-2020) - Thông điệp "Fratelli tutti - Tất cả anh em" của Ðức Thánh Cha Phanxicô mới được ban hành hôm 4 tháng 10 năm 2020, đã tạo nên những phản ứng tích cực từ Giáo hội Công giáo cũng như các tôn giáo khác, đặc biệt Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ và Ðại Imam của Al-Azhar (y-mam của An-a-zar) đã ra những thông cáo về việc này.

Ðại diện Hội Ðồng Giám Mục Hoa Kỳ, Ðức Tổng Giám mục José H. Gomez của Los Angeles, chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, đã ra tuyên bố hoan nghênh thông điệp mới Fratelli Tutti. Ngài viết: "Thay mặt cho Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ, tôi hoan nghênh thông điệp mới của Ðức Thánh Cha về tình huynh đệ nhân loại. Giống với Laudato Sì trước đó, Fratelli Tutti là một đóng góp quan trọng vào truyền thống phong phú về học thuyết xã hội của Giáo hội."

Ðức cha José nhận xét, trong thông điệp "Ðức Thánh Cha nhắc chúng ta rằng kế hoạch của Thiên Chúa dành cho nhân loại có ý nghĩa đối với mọi khía cạnh của cuộc sống chúng ta - từ cách chúng ta đối xử với nhau trong các mối quan hệ cá nhân, đến cách chúng ta tổ chức và vận hành xã hội và nền kinh tế." Ðồng thời, Ðức Thánh Cha còn cung cấp cho chúng ta "một tầm nhìn mạnh mẽ và khẩn cấp về việc đổi mới đạo đức chính trị và các thể chế chính trị và kinh tế từ cấp địa phương đến cấp độ toàn cầu, kêu gọi chúng ta xây dựng một tương lai chung, thực sự phục vụ lợi ích của con người."

Về phía Hồi giáo, Ðại Imam của Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, đã gọi thông điệp mới của Ðức Thánh Cha là một thông điệp 'trả lại lương tâm cho nhân loại". Ðại Imam Ahmad Al-Tayyeb là người đã ký chung với Ðức Thánh Cha Phanxicô tài liệu về tình huynh đệ nhân loại về hoà bình thế giới và sự chung sống, tại Abu Dhabi vào tháng 2 năm 2019.

Ðại Imam viết: "Thông điệp 'Tất cả anh em', là phần mở rộng của tài liệu về tình huynh đệ nhân loại, cho thấy một thực tế toàn cầu với những vị trí và quyết định không ổn định, nơi đó những người yếu thế và những người bị gạt sang bên lề phải trả giá... Ðó là thông điệp gửi đến những người thiện chí và có lương tâm, và để phục hồi lương tâm cho nhân loại".

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page