Bạo lực chống thổ dân Brazil gia tăng

 

Bạo lực chống thổ dân Brazil gia tăng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Brasilia (RVA News 04-10-2020) - Hội đồng Mục vụ Thổ dân của Giáo hội Công giáo tại Brazil, gọi tắt là CIMI, tố giác rằng trong năm 2019, nạn bạo lực chống các thổ dân bản xứ tại nước này tiếp tục gia tăng.

Trong phúc trình công bố ngày 1 tháng 10 năm 2020, Hội đồng Mục vụ Thổ dân cho biết con số những vụ chiếm đất bất hợp pháp hoặc bóc lột các thổ dân ở Brazil gia tăng 135% so với năm 2018 trước đó. Cụ thể là năm 2018 có 109 vụ, trong khi năm 2019 tăng lên 256 vụ trên toàn quốc. Tuy nhiên, số thổ dân bị giết giảm bớt: năm 2019 có 113 vụ so với 135 vụ trong năm 2018.

Hội đồng CIMI cũng nhận xét rằng số tử vong của các trẻ em thổ dân cũng gia tăng mạnh, từ 591 vụ trong năm 2018 lên 825 vụ trong năm 2019. Ngoài ra, việc săn sóc thuốc men dành cho các thổ dân cũng thiếu sót.

Trên toàn nước Brazil hiện nay có 305 bộ lạc thổ dân. Theo hiến pháp năm 1988, những đòi hỏi của các thổ dân về đất đai của họ phải được đáp ứng trong vòng 5 năm tiếp đó, tức là năm 1993, nhưng cho đến nay đã 27 năm trôi qua sau hạn định, tiến trình xác định đất đai của các thổ dân vẫn chưa chấm dứt trong 829 trường hợp, trong đó có 536 vụ tại các bang chưa đưa ra biện pháp nào để xác định đất cho các thổ dân. Các thổ dân đã yêu cầu chính quyền xác định 1.298 lãnh thổ của họ.

(KNA 1-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page