Ðức Hồng Y Parolin khẳng định

hiệp định tạm thời với Trung Quốc

đã được các vị Giáo hoàng trước đây quan tâm

 

Ðức Hồng Y Parolin khẳng định hiệp định tạm thời với Trung Quốc đã được các vị Giáo hoàng trước đây quan tâm.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 3-10-2020) - Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh khẳng định rằng cần tiếp tục đối thoại với Trung Quốc để có thể đạt được những kết quả nhất quán hơn. Trong hai năm qua, Ðức Hồng y đã nhận thấy "những dấu hiệu của sự hợp tác giữa các tín hữu Công giáo Trung Quốc, dù lâu nay vốn vẫn chia rẽ về nhiều vấn đề."

Phát biểu trong diễn văn khai mạc hội nghị do Trung tâm Truyền giáo PIME tổ chức tại Milan với chủ đề "Một Trung Quốc khác. Thời gian khủng hoảng, thời gian thay đổi", một hội nghị kỷ niệm 150 năm các nhà truyền giáo của Hội Truyền giáo Giáo hoàng hải ngoại hiện diện tại Trung Quốc, Ðức Hồng y Parolin nói rằng Hiệp định tạm thời giữa Tòa Thánh và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục chỉ là bước khởi đầu.

Ðược bắt đầu từ thời Ðức Pio XII

Ðức Hồng y Parolin nhắc lại rằng từ thời Ðức Pio XII, Tòa Thánh đã "cảm thấy cần phải đối thoại, ngay cả khi hoàn cảnh thời đó có nhiều khó khăn." Vào những năm 1980, hành trình này được mở lại. Theo Ðức Hồng y, tất cả các Giáo hoàng, từ Ðức Phaolô VI đến Ðức Phanxicô đều tìm kiếm điều mà Ðức Biển Ðức XVI đã chỉ ra, đó là khắc phục "tình trạng hiểu lầm và thiếu hiểu biết lẫn nhau trầm trọng". Ðây là điều "không có lợi cho chính quyền Trung Quốc cũng như cho Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc." Ðức Hồng y cho biết chính Ðức Biển Ðức XVI đã phê chuẩn "dự thảo hiệp định về bổ nhiệm giám mục ở Trung Quốc và chỉ đến năm 2018 hiệp định này mới có thể được ký kết".

Ðức Hồng y muốn xác định rõ rằng hiệp định thực sự có tính mục vụ, không có tính chính trị, nhưng chỉ liên quan đến việc bổ nhiệm giám mục.

Nhiều vấn đề nhưng không thể giải quyết một lúc

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh cho biết ngài "nhận thức được sự tồn tại của nhiều vấn đề khác liên quan đến đời sống của Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc. Nhưng không thể giải quyết tất cả vấn đề chung với nhau và chúng ta biết rằng con đường dẫn đến bình thường hóa hoàn toàn sẽ còn dài, như Ðức Biển Ðức XVI đã dự đoán vào năm 2007. Tuy nhiên, vấn đề bổ nhiệm các giám mục có tầm quan trọng đặc biệt. Thực tế đó là vấn đề khiến Giáo hội Công giáo ở Trung Quốc đau đầu nhất trong sáu mươi năm qua". (CSR_7131_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page