Thủ tướng Conte của Ý

sẽ đến Assisi nhân ngày lễ thánh Phanxicô

 

Thủ tướng Conte của Ý sẽ đến Assisi nhân ngày lễ thánh Phanxicô.

Hồng Thủy

Assisi (Vatican News 2-10-2020) - Văn phòng báo chí của Tu viện thánh Phanxicô ở Assisi thông báo rằng Thủ tướng Ý Giuseppe Conte sẽ có mặt tại Assisi vào ngày 4 tháng 10 năm 2020, nhân dịp lễ Thánh Phanxicô, vị Thánh Bảo trợ của Ý: một ngày đối thoại và tình huynh đệ giữa các tôn giáo và nền văn hóa khác nhau.

Có mặt trong dịp này còn có Bộ trưởng ngoại giao Luigi Di Maio, Bộ trưởng vì các cơ hội bình đẳng và gia đình Elena Bonetti.

Năm 2020, miền Marche sẽ tặng dầu để đốt ngọn đèn trên mộ thánh Phanxicô. Truyền thống đốt đèn này được bắt đầu từ ngày 4 tháng 10 năm 1939, năm Ðức Pio XII tuyên bố thánh Phanxicô là bổn mạng thứ nhất của Ý, và truyền thống này được lập lại hàng năm.

Thánh lễ sẽ được Ðức Tổng Giám mục Piero Coccia của Pesaro chủ sự tại đền thờ trên. Sau Thánh lễ, Thủ tướng Conte, được chào mừng bởi Bề trên Tổng quyền dòng Phanxicô, cha Carlos Trovarelli, sẽ nói chuyện tại sảnh Quốc gia của Tu viện.

Ngày lễ sẽ kết thúc với Kinh chiều do Ðức Tổng giám mục của Fermo, Rocco Pennacchio, chủ sự. Ðức Hồng y Agostino Vallini sẽ đại diện Ðức Giáo hoàng tham dự sự kiện. (CSR 7112_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page