Hội thảo về tự do tôn giáo

tại Ðại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh

 

Hội thảo về tự do tôn giáo tại Ðại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 01-10-2020) - Chiều ngày 30 tháng 9 năm 2020, một cuộc hội thảo về tự do tôn giáo đã được tổ chức tại Ðại sứ quán Mỹ cạnh Tòa Thánh, với sự tham dự của ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo, Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh và Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Paul Gallagher và nhiều nhân vật khác.

Cuộc hội thảo có chủ đề là: "Thăng tiến và bảo vệ tự do tôn giáo trên bình diện quốc tế qua ngoại giao".

Lên tiếng trong dịp này, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo đã nhắc đến vai trò quan trọng của Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã dẫn đến cuộc cách mạng lương tâm, làm sụp đổ bức màn sắt. Ông cũng phê bình Trung Quốc về tự do tôn giáo: chính phủ Trung Quốc là kẻ bách hại tệ nhất thế giới, chống các tín hữu và Giáo hội, ở trong một vị thế có một không hai, để đứng lên bênh vực những người mà tự do tôn giáo của họ bị chà đạp". Ông nói thêm rằng: "Hoa Kỳ có thể và đang giữ vai trò của mình trong việc lên tiếng bênh vực những người bị áp bức, tuy nhiên chúng tôi có thể làm hơn nữa..."

Về phần Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng Gallagher, ngài ghi nhận có sự ý thức nhiều hơn về vai trò của các tôn giáo trong những vấn đề như hòa bình quốc tế, an ninh và sự sống chung. Trong lãnh vực này, việc bảo vệ tự do tôn giáo là một trong những ưu tiên lớn của Tòa Thánh. Ðức Tổng giám mục cũng nhấn mạnh rằng cuộc bách hại tự do tôn giáo không giới hạn vào sự bách hại thể lý. Những xu hướng ý thức hệ và sự bó buộc phải im lặng nhân danh chính sách "đúng đắn về chính trị" (politicamente corretto), cũng là những hình thức tấn công tự do tôn giáo. Và một điều đặc biệt không thể chấp nhận được, là những sức ép đòi bãi bỏ tự do tôn giáo và sự phản kháng lương tâm, với mục đích gọi là để "thăng tiến các cái gọi là 'các quyền con người', như phá thai, làm tuyệt đường sinh sản, hoặc trợ tử..."

Ðức Tổng giám mục Gallagher cũng nói rằng Tòa Thánh chủ ý theo đuổi đối thoại, một điều đặc biệt được Ðức Thánh cha Phanxicô nhấn mạnh, cổ võ sự cảm thông với nhau giữa các dân tộc và xã hội, các xác tín tôn giáo khác nhau.

Sau bài phát biểu của Ðức Tổng giám mục Ngoại trưởng, đã có hai cuộc thảo luận bàn tròn: một về các phương thế ngoại giao để xác định những vùng quan tâm trong đó tự do tôn giáo bị đe dọa, và một về "ngoại giao và sự cộng tác quốc tế".

Ðức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh, đã đến nói lời kết thúc cuộc hội thảo. Ngài tái khẳng định rằng bảo vệ và thăng tiến tự do tôn giáo là một dấu hiệu đặc biệt của ngành ngoại giao Tòa Thánh. Quyền tự do này cùng với quyền sống, chính là nền tảng của tất cả các quyền khác của con người.

Ðức Hồng y Quốc vụ khanh cũng nhận xét rằng những vi phạm tự do tôn giáo ngày nay, có căn cội là sự hiểu lầm về tự do của con người. Sự bất bao dung được biểu lộ, không những qua sự cấm cản người khác hành đạo, nhưng còn qua những tiếng nói bất bao dung, trong thái độ gọi là "đúng đắn về chính trị", không chấp nhận tín ngưỡng của người khác.

Bên lề cuộc hội thảo, Ðức Hồng y Parolin trả lời câu hỏi về tương quan của Tòa Thánh với Trung Quốc, và nói rằng Tòa Thánh tin nơi chính sách những bước tiến nhỏ, và hiệp định tạm thời với Trung Quốc về việc bổ nhiệm các giám mục là một bước tiến, kể cả đối với tự do tôn giáo. Vì thế Ðức Hồng y nói, dùng vấn đề hiệp định giữa Tòa Thánh và Trung Quốc với mục đích bầu cử trong nội bộ một nước, như tại Hoa Kỳ là điều không thích hợp.

Cũng nên nói thêm rằng ngoại trưởng Mỹ đã thỉnh cầu được gặp Ðức Thánh cha, nhưng Tòa Thánh từ chối, vì Ðức Thánh cha thường không tiếp kiến các nhà chính trị, trong bối cảnh cuộc bầu cử tại quốc gia liên hệ.

(Rei 30-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page