Giáo phận Roma

có thêm năm linh mục mới

 

Giáo phận Roma có thêm năm linh mục mới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 02-10-2020) - Năm 2020, Giáo phận Roma của Ðức Thánh cha có thêm năm linh mục mới, sẽ được Ðức Hồng y giám quản Angelo De Donatis truyền chức linh mục, lúc 5 giờ, chiều thứ Bảy, 3 tháng 10 năm 2020, tại Ðền thờ thánh Gioan Laterano.

Thông cáo báo chí của giáo phận Roma cho biết trong số các tiến chức có ba thầy xuất thân từ chính giáo phận Roma, hai thầy còn lại là ơn gọi muộn tuổi từ 34 đến 37, một thầy được huấn luyện tại Chủng viện Mẹ Ðấng Cứu Chuộc, thuộc Con đường Tân Dự Tòng, và một thầy thuộc Giám hạt tòng nhân Opus Dei.

Giáo phận Roma, theo thống kê chính thức có hai triệu 600 ngàn tín hữu trong tổng số 3.2 triệu dân, với 1,500 linh mục giáo phận và gần 2,200 linh mục thuộc các dòng tu.

Hằng năm, vào Chúa nhật thứ Tư sau Phục sinh, Chúa nhật Lễ Chúa Chiên Lành, Ðức Thánh cha vẫn cử hành lễ truyền chức linh mục, nhưng năm 2020 vì đại dịch nên ngài không truyền chức. Chúa nhật 12 tháng 5 năm 2019 ngài đã truyền chức cho 19 tân linh mục, tại Ðền thờ thánh Phêrô, trong đó chỉ có hai vị thuộc giáo phận Roma, tám linh mục thuộc Huynh đoàn linh mục Nam tử Thánh Giá, tám vị khác thuộc Con đường Tân Dự Tòng.

(KNA 1-10-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page