Dòng Don Bosco quyên góp gần tám triệu Euro

giúp các gia đình bị thiệt hại vì đại dịch

 

Dòng Don Bosco quyên góp gần tám triệu Euro giúp các gia đình bị thiệt hại vì đại dịch.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Torino (RVA News 01-10-2020) - Dòng Don Bosco đã quyên góp được bảy triệu 900 ngàn Euro để trợ giúp hàng ngàn gia đình trên thế giới bị thiệt hại vì đại dịch Covid-19.

Trong một sứ điệp Video, nhân cuộc viếng thăm thành Torino, bắc Italia, hôm 30 tháng 9 năm 2020, cha Ángel Fernández Artime, Bề trên Tổng quyền dòng Don Bosco, nói: "Bảy triệu 900 ngàn Euro đã quyên góp, thực là một số tiền đáng kể, tại 62 tỉnh dòng trên thế giới, tài trợ cho 143 dự án giúp đỡ về lương thực và tài chánh cho các gia đình bị thiệt hại nhiều vì đại dịch."

Với các ân nhân đã giúp đỡ, cha Ferández nói: "Nhân danh thánh Bosco, tôi cám ơn anh chị em vì tình liên đới, về điều thiện chúng ta cùng nhau thực hiện. Ðây thực là một điều tốt đẹp vì ở đây không phải chỉ là vấn đề quyên tiền để giúp dân chúng, nhưng cũng là dịp để cùng nhau suy tư, chia sẻ những quan tâm, ý tưởng và sáng kiến để đi tới mọi nơi trên thế giới".

Cha Bề trên Tổng quyền đến Torino, nhân dịp khánh thành Bảo tàng viện Nhà Don Bosco", từ mùng 2 đến 4 tháng 10 năm 2020.

Dòng Salesien Don Bosco hiện nay có khoảng 14,800 tu sĩ và là dòng nam đông thứ hai trong Giáo hội, sau dòng Tên.

(CNA 30-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page