Khóa họp các vị bản quyền tại Thánh địa

 

Khóa họp các vị bản quyền tại Thánh địa.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Jerusalem (RVA News 13-09-2020) - Trong hai ngày 8 và 9 tháng 9 năm 2020, khóa họp thường niên của các vị Bản quyền Công giáo tại Thánh địa đã tiến hành tại tu viện của các nữ tu dòng thánh Dorotea ở Jerusalem.

Các vị Bản quyền tại Thánh địa thường nhóm họp hai lần một năm, nhưng vì đại dịch, khóa họp bán niên bị bãi bỏ. Hiện diện trong khóa họp, có năm giám mục, cùng với Ðức Tổng giám mục Leopoldo Girelli, Sứ thần Tòa Thánh, và sáu linh mục đặc trách các lãnh vực khác nhau của Giáo hội Công giáo tại Thánh địa. Có ba giám mục thành viên không đến tham dự được và ba vị khác tham dự trực tuyến.

Trong hai ngày họp, các vị Bản quyền đã trao đổi về kinh nghiệm trong kỳ đại dịch, và thảo luận về việc chuẩn bị một tập hướng dẫn những tương quan đại kết tại Thánh địa. Các tham dự viên cũng bàn đến Huấn thị mới của Bộ giáo sĩ về việc cải tổ và chấn chỉnh các giáo xứ để đẩy mạnh sứ mạng truyền giảng Tin mừng.

Kêu gọi chấm dứt kỳ thị Công giáo

Trong tuyên ngôn được soạn trong khóa họp này và được công bố hôm 11 tháng 9 năm 2020, các vị Bản quyền Công giáo tại Thánh địa kêu gọi chính phủ Israel hãy đối xử với các tín hữu và tổ chức Công giáo bình đẳng như những người và tổ chức khác tại Thánh địa, và đặc biệt hãy bãi bỏ sự đối xử chênh lệch trong việc cấp thị thực cho những người Công giáo thiện nguyện từ nước ngoài.

Tuyên ngôn bày tỏ sự ngạc nhiên, vì hàng chục tín hữu Tin lành từ Mỹ đã được cấp thị thực nhập cảnh vào Israel để giúp hái nho trong các khu định cư trên lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Trong khi đó, chính quyền Israel đã nhiều lần từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho người Công giáo đến làm việc tại các cơ sở từ thiện, viện cớ đại dịch Covid-19. Các giám mục cho biết nhiều cơ sở y tế, giáo dục và xã hội Công giáo tại Thánh địa, tùy thuộc nhiều nơi những người thiện nguyện đến từ các cộng đoàn Công Giáo từ nước ngoài, nhất là nhà thương thánh Louis và trung tâm săn sóc người khuyết tật của các Nữ tử Bác ái ở Jerusalem.

Các giám mục khẳng định rằng Giáo hội Công giáo tại Thánh địa muốn chu toàn vai trò của mình, trong việc xây dựng xã hội nơi Giáo hội đang sống. Vì thế, Hội đồng các giám mục Bản quyền tái kêu gọi chính phủ Israel cấp thị thực nhập cảnh cho những người, mà sự hiện diện của họ cần thiết cho đời sống Giáo hội tại Thánh địa.

(KNA 12-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page