Từ thiện Don Bosco trợ giúp 13.5 triệu Euro

tài trợ 227 dự án và chương trình,

tại 42 nước trên thế giới

 

Từ thiện Don Bosco trợ giúp 13.5 triệu Euro tài trợ 227 dự án và chương trình, tại 42 nước trên thế giới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bonn (RVA News 13-09-2020) - Trong năm 2019, Tổ chức từ thiện "Don Bosco Mondo", tại Ðức đã tài trợ 227 dự án và chương trình, tại 42 nước trên thế giới, với 13 triệu 500 ngàn Euro, tức là ít hơn 700,000 Euro so với năm 2018.

Trong phúc trình thường niên 2019, công bố hôm 9 tháng 9 năm 2020 tại thành phố Bonn, cho biết phần lớn các dự án được tài trợ nhắm thăng tiến việc giáo dục cho 703,000 trẻ em và thiếu niên nam nữ, trong số này có năm triệu dành cho Á châu và hai triệu 800 ngàn Euro dành cho Phi châu. Ngoài ra, cũng có những chương trình giúp người tị nạn và hỗ trợ viễn tượng tương lai cho họ.

"Don Bosco Mondo" là một tổ chức phi chính phủ, liên kết với dòng Salesien Don Bosco, được thành lập cách đây gần 40 năm (1980) và cho đến nay đã tài trợ tổng cộng 224 triệu Euro cho các mục tiêu từ thiện.

(KNA 9-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page