Khóa học về trừ tà

tại Ðại học Nữ Vương các Tông Ðồ

 

Khóa học về trừ tà tại Ðại học Nữ Vương các Tông Ðồ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 13-09-2020) - Khóa học thứ 15 tại Ðại học Giáo hoàng Nữ Vương các Tông Ðồ của dòng Ðạo Binh Chúa Kitô, ở Roma sẽ tiến hành từ ngày 26 đến 31 tháng 10 năm 2020 dành cho các linh mục và giáo dân thuộc các hệ phái Kitô khác nhau.

Trong khóa học này, các tham dự viên sẽ học về những nghi thức xua đuổi tà thần ra khỏi con người, các sinh vật và đồ vật. Kết quả một cuộc nghiên cứu đa ngành về trừ quỷ và kinh nguyện giải thoát, sẽ được trình bày trong dịp này. Tham gia cuộc nghiên cứu có đại học Bologna ở Italia và nhiều chuyên gia quốc tế.

Các phương thức trừ tà vốn có trong mọi nền văn hóa, nhắm thanh tẩy và chữa lành con người. Giáo hội Công giáo coi việc trừ tà là một kinh nguyện, xin Chúa giải thoát con người khỏi quyền lực của sự ác. Trừ tà cũng có thể là một mệnh lệnh, nhân danh Chúa Giêsu Kitô truyền cho ma quỉ rời bỏ người bị chúng ám. Giáo hội rút năng quyền thực hiện việc trừ tà từ Kinh thánh Tân ước, noi gương Chúa Giêsu trục xuất ma quỉ.

Việc trừ tà gồm những kinh nguyện, như những công thức chúc lành và thần trú, được thực hiện dưới hình thức đơn sơ phép rửa tội. Theo giáo luật năm 1983, một linh mục chỉ được phép thực hiện nghi thức trừ tà, với sự chấp thuận của Ðức giám mục bản quyền.

(KNA 10-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page