Ðức Thánh cha tiếp 300 tham dự viên

Hội nghị quốc tế phụ khoa ung thư

 

Ðức Thánh cha tiếp 300 tham dự viên Hội nghị quốc tế phụ khoa ung thư.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 11-09-2020) - Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến 300 tham dự viên Hội nghị thế giới về Phụ khoa ung thư và ngài cổ võ quan tâm nhiều hơn đến chiều kích tinh thần, lòng tín thác và tình liên đới trong việc chữa trị cho các bệnh nhân.

Hội nghị do Hội quốc tế về Phụ khoa ung thư tổ chức, và cũng có sự tham dự của đại diện nhiều hiệp hội khác, đặc biệt hội các cựu bệnh nhân, giúp chia sẻ và nâng đỡ nhau.

Ngỏ lời trong buổi tiếp kiến, Ðức Thánh cha khẳng định rằng trong những tình cảnh bệnh tật, có ảnh hưởng lớn trên cuộc sống của phụ nữ, điều không thể thiếu được, đó là có một sự chăm sóc cho mỗi bệnh nhân với sự nhạy cảm lớn và tôn trọng hoàn cảnh của họ về tâm lý, về tương quan và tinh thần. Những chiều kích này cũng cần được khuyến khích để có một sự chữa trị toàn diện, kể cả trong những trường hợp chỉ chữa trị chống đau cho bệnh nhân.

Ðức Thánh cha nhận xét rằng: "trong viễn tượng ấy, điều rất hữu ích là có sự can dự của những người có khả năng chia sẻ hành trình chữa trị, giúp các bệnh nhân tin tưởng, hy vọng và yêu thương. Tất cả chúng ta biết rằng sống những tương quan tốt cũng giúp và nâng đỡ các bệnh nhân suốt trong tiến trình chữa trị, khơi dậy và gia tăng niềm hy vọng của họ".

Cũng trong chiều hướng này, Ðức Thánh cha cảnh giác chống lại xu hướng để cho chiều kích nhân bản tùy thuộc thiện chí của mỗi bác sĩ trị liệu, thay vì coi chiều kích này như thành phần của công việc chữa trị do các cơ cấu y tế cung cấp. Ngài nhấn mạnh rằng: "Không được để cho yếu tố kinh tế đi vào thế giới sức khỏe, đến độ gây thiệt hại cho các yếu tố thiết yếu như tương quan với các bệnh nhân. Theo nghĩa này, thật là đáng ca ngợi nhiều tổ chức phi lợi nhuận đặt các bệnh nhân ở trung tâm, nâng đỡ những đòi hỏi và nhu cầu hợp pháp của họ, dành tiếng nói cho những người, vì tình trạng yếu kém về bản thân, kinh tế và xã hội, không có thể làm cho tiếng nói của họ được lắng nghe".

(Rei 11-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page