Ðức Tổng giám mục

Chủ tịch Phủ Giáo hoàng nhập viện

 

Ðức Tổng giám mục Chủ tịch Phủ Giáo hoàng nhập viện.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 12-09-2020) - Ngày 11 tháng 9 năm 2020, hãng tin CNA tiếng Ðức đưa tin Ðức tổng giám mục Georg Ganswein, Chủ tịch Phủ Giáo hoàng và cũng là Thư ký riêng của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI, phải nhập viện ở Roma với các vấn đề nghiêm trọng về thận.

Ðức tổng giám mục Ganswein sinh tại Riedern am Wald, Ðức, vào năm 1956. Năm 1995, 11 năm sau khi thụ phong, ngài rời Ðức đến làm việc trong giáo triều Roma, đầu tiên trong Bộ Phụng tự và sau đó trong Bộ Giáo lý Ðức tin. Năm 2003, ngài trở thành Thư ký riêng của Ðức Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

Năm 2012 Ðức tổng giám mục Ganswein được bổ nhiệm làm Chủ tịch Phủ Giáo hoàng và tiếp tục giữ nhiệm vụ này sau khi Ðức Biển Ðức XVI từ chức và trong những năm của triều Giáo hoàng Phanxicô. (CNA 11/09/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page