Phiên họp năm 2020 của nhóm cựu sinh viên

của Ðức Biển Ðức XVI

 

Phiên họp năm 2020 của nhóm cựu sinh viên của Ðức Biển Ðức XVI.

Hồng Thủy

Roma (Vatican News 10-09-2020) - "'Lạy Chúa tôi và là Thiên Chúa của tôi!' (Ga 20,28). Vấn đề về Thiên Chúa trong những thách đố hiện nay" là chủ đề của cuộc gặp gỡ năm 2020 của Ratzinger Schuelerkreis, các cựu sinh viên của Ðức nguyên Giáo hoàng Biển Ðức XVI.

Cuộc gặp gỡ sẽ diễn ra trong hai ngày 25 và 26 tháng 9 năm 2020 và sẽ theo hình thức mới như năm 2019, nghĩa là gồm một phiên họp kín cho các cựu sinh viên và với khoảng 30 thành viên của New Schuelerkeis, gồm cả tín hữu Công giáo và Chính Thống giáo, là thế hệ học giả mới không học với Ðức Giáo hoàng Ratzinger, nhưng đã nghiên cứu và tiếp nối di sản của ngài, và một phiên họp mở, nhằm thúc đẩy cuộc tranh luận công khai, dự kiến có sự tham dự của ba Hồng y: Koch, Woelki và Ladaria.

Chủ đề cuộc họp, như thường lệ được Ðức Biển Ðức XVI chấp thuận, rất có tính thời sự và tiếp nối hành trình mà hội cựu sinh viên của Ðức Biển Ðức XVI thực hiện trong những năm gần đây.

3 diễn giả chính

Có ba diễn giả tại phiên họp kín vào ngày 25 tháng 9 năm 2020. Diễn giả đầu tiên là Ludwig Weimer, cựu sinh viên đã lấy bằng hậu tiến sĩ về giáo huấn của Joseph Ratzinger tại đại học Ratisbon với luận án về "Ðức tin và tự do".

Diễn giả thứ hai thuộc nhóm sinh viên mới, đó là Sven Leo Conrad, thuộc Huynh đoàn giáo sĩ thánh Phê-rô, chuyên về phụng vụ, với luận án tiến sĩ về "Thần học và Phụng vụ của Joseph Ratzinger."

Và diễn giả thứ ba là Helmut Hoping, thần học gia tín lý, từ năm 2006-2014 là cố vấn thần học của ủy ban phụng vụ của Hội đồng giám mục Ðức.

Phiên họp mở ngày 26 tháng 9 năm 2020

Phiên họp mở vào ngày 26 tháng 9 năm 2020 sẽ diễn ra tại Học viên Giáo phụ Augustiano ở Roma. Ðức Hồng y Kurt Koch, Chủ tịch Ủy ban Giáo hoàng về cổ võ hiệp nhất các Ki-tô hữu, từ năm 2019 là người điều phối nhóm New Schuelerkreis, sẽ khai mạc phiên họp. Tiếp đến sẽ có bài nói chuyện của Ðức hồng y Rainer Maria Woelki, tổng giám mục giáo phận Cologne của Ðức, về "Mặc khải giữa các nguyên tắc thật sự và thực tại của cuộc sống". Sau đó, sẽ có các bài nói chuyện của giáo sư Stephan Herberg về Thiên Chúa của đức tin và Thiên Chúa của các triết gia; của Ðức Hồng y Luis Ladaria Ferrer, Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin về "Nền tảng của đức tin và truyền thống sống động"; của giáo sư Rainer Hangler và của giáo sư Josef Zoehrer về "Lời Thiên Chúa trong cuộc sống cá nhân của Joseph Ratzinger/ Ðức Biển Ðức XVI". Cuối cùng sẽ có cuộc thảo luận chung và Ðức Hồng y Koch sẽ đúc kết.

Cuộc họp hàng năm của hội cựu sinh viên của Ðức Biển Ðức XVI

Các cựu sinh viên của Ðức Biển Ðức đã họp nhau từ năm 1977, khi giáo sư Ratzinger được bổ nhiệm làm tổng giám mục của Munich và Freising. Các cuộc họp vẫn tiếp tục ngay cả khi Ðức Hồng Y Ratzinger được bổ nhiệm làm Tổng trưởng Bộ Giáo lý Ðức tin vào năm 1981 và sau đó là Giáo hoàng. Từ khi từ nhiệm, Ðức Biển Ðức XVI không còn chủ trì các cuộc họp của các cựu sinh viên như ngài thường làm khi là Giáo hoàng. Trong những năm đầu ngài cử hành Thánh lễ với tất cả cựu sinh viên, nhưng sau đó chỉ tiếp chung các diễn giả của Schuelerkreis. (ACI 07/09/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page