Ðức Hồng Y Jaworski,

người tái thiết Giáo hội Ucraina,

đã qua đời ở tuổi 94

 

Ðức Hồng Y Jaworski, người tái thiết Giáo hội Ucraina, đã qua đời ở tuổi 94.

Hồng Thủy

Krakow (Vatican News 8-09-2020) - Ngày 5 tháng 9 năm 2020, văn phòng báo chí của Tổng giáo phận Krakow đã thông báo về sự qua đời của Ðức Hồng y Marian Jaworski ở tuổi 94, người đã tái thiết Giáo hội Ucraina sau khi chế độ cộng sản sụp đổ.

Ðức Hồng y Jaworski cũng là một người bạn gần gũi với thánh Gioan Phaolô II và đã xức dầu cho Ðức Gioan Phaolô II trước khi ngài qua đời.

Trong một lời tri ân được công bố ngày 6 tháng 9, Ðức Hồng Y Stanislaw Dziwisz, thư ký riêng của Ðức Gioan Phaolô II, nói rằng "hai con người vĩ đại này của Giáo hội đã hiệp nhất cho đến khi họ qua đời bởi đức tin và tình yêu sâu sắc dành cho Giáo hội - lòng can đảm và sự sẵn sàng phục vụ Giáo hội trong thời điểm khó khăn."

Bị trục xuất khỏi Ucraina

Ðức Hồng y Jaworski nguyên là tổng giám mục giáo phận Lviv ở tây Ucraina, và là viện trưởng đầu tiên của Học viện Giáo hoàng về Thần học ở Krakow và là một công dân danh dự của thành phố Ba Lan.

Ngài sinh ngày 21 tháng 8 năm 1926 tại Lviv, khi đó thuộc Ba Lan. Sau khi bị trục xuất khỏi Ucraina vào năm 1945, ngài theo chương trình đào tạo linh mục tại Ba Lan và được thụ phong linh mục vào năm 1950.

Dù bị trục xuất khỏi Ucraina, ngài vẫn giữ các liên hệ với nước này. Năm 1984 vì không thể bổ nhiệm một giám mục mới do áp lực của chính quyền Xô Viết, Ðức Gioan Phaolô II bổ nhiệm ngài làm giám quản tông tòa tổng giáo phận Lviv. Năm 1991, khi Ucraina tuyên bố độc lập khỏi Liên bang Xô Viết, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Lviv, trao cho ngài sứ vụ tái thiết Giáo hội đã bị cộng sản làm cho tan tác.

Sứ vụ tái thiết Giáo hội Ucraina sau thời cộng sản

Ngài bắt đầu một hoạt động kiên nhẫn và biến những nhà thờ từng là nơi tổ chức các buổi hòa nhạc hay các vở kịch dần dần trở lại thành nơi cử hành Thánh lễ. Ngài cũng xây dựng lại các nhà thờ đã bị tàn phá, củng cố lại hàng giáo sĩ đang suy yếu đứng vững trở lại, đảm bảo một tương lai cho hàng giáo sĩ với những ơn gọi mới và đại chủng viện Lviv đã được thành lập năm 1997. Ðối với giáo dân, ngài đã khuyến khích và trợ giúp họ khám phá phẩm giá của người giáo dân, thậm chí cả trong thời điểm bị đàn áp bách hại.

Năm 1998, Ðức Gioan Phaolô II đã thăng Ðức cha Jaworski làm Hồng y "in pectore", nghĩa là việc bổ nhiệm được giữ bí mật. Ba năm sau, năm 2001, ngài được nhận mũ Hồng y công khai trong công nghị Hồng y ở Roma. Năm 2008, ngài từ chức tổng giám mục của Lviv và về nghỉ hưu ở Kraków.

Khẩu hiệu linh mục của ngài là Ðối với tôi sống là Chúa Ki-tô và đây chính là nguyên tắc hướng dẫn sứ vụ linh mục của ngài.

Với sự ra đi của Ðức Hồng y Jaworski, Hồng y đoàn còn 219 vị, trong đó có 122 vị dưới 80 tuổi có quyền bầu Giáo hoàng. (CSR_6433_2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page