Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc

chống bom chùm

 

Ðại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc chống bom chùm.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 07-09-2020) - Quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Genève, Thụy Sĩ, Ðức Tổng giám mục Ivan Jurkovic, kêu gọi các nước bài trừ việc sử dụng bom chùm: đây là một sự đe dọa sinh mạng dân chúng và là một cản trở sự phát triển xã hội kinh tế của những vùng bị xung đột.

Ðức Tổng giám mục Jurkovic đưa ra lời kêu gọi trên đây, hôm 4 tháng 9 năm 2020, tại khóa họp thứ hai để chuẩn bị hội nghị lần thứ hai, duyệt lại hiệp ước về bom chùm. Hiệp ước này quen gọi là "Hiệp ước Oslo" cấm sử dụng, lưu trữ, sản xuất và chuyển nhượng các loại võ khí chùm và buộc phải phá hủy các kho võ khí này".

Ðức Tổng giám mục Jurkovic nhận xét rằng từ khi Hiệp ước Oslo bắt đầu có hiệu lực, đã có những tiến bộ quan trọng, và tạo nên một sự khác biệt thực sự trên thế giới, nhất là đối với các nạn nhân, và trong việc phòng ngừa các loại võ khí này, đồng thời tăng cường mối liên hệ giữa việc giải giáp và phát triển.

Tuy nhiên, vị đại diện Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh rằng cần để ý nhiều hơn tới các nguyên tắc và các mục tiêu được chỉ rõ trong hiệp định, đó là "đặt con người, đặc biệt là các nạn nhân, ở trung tâm mọi quan tâm, tập trung vào việc phòng ngừa và giáo dục hòa bình, không tránh né trách nhiệm và thay vào đó, đề ra những biện pháp cụ thể để thực thi những nghĩa vụ trong hiệp ước, dành ngân khoản cần thiết để đạt tới những gì hiệp ước đã qui định.

Hiệp ước cấm bom chùm khởi sự từ Oslo, Na Uy, hồi tháng Hai năm 2007, rồi được chấp nhận ngày 30 tháng 5 năm 2008, trong hội nghị tại Dublin, và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2010. Cho đến nay đã có 108 quốc gia phê chuẩn hiệp ước, nhưng trong đó không có các nước sản xuất và sử dụng loại bom này nhiều nhất, đó là Mỹ, Nga, Trung Quốc, Ấn Ðộ, Pakistan và Brazil.

(Vatican News 4-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page