Ðức Hồng y Trần Nhật Quân

không được phát bánh Trung Thu cho tù nhân

 

Ðức Hồng y Trần Nhật Quân không được phát bánh Trung Thu cho tù nhân.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Hong Kong (RVA News 07-09-2020) - Ðức Hồng y Giuse Trần Nhật Quân, nguyên giám mục Hong Kong, bị Tổng cục Cải huấn ở địa phương, yêu cầu ngưng thói quen, từ mười năm nay, tặng bánh Trung Thu cho các tù nhân.

Ðức Hồng y Giuse Quân vốn là người mạnh mẽ phê bình đảng cộng sản Trung Quốc và là người ủng hộ phong trào phò dân chủ tại Hong Kong.

Năm 2020, luật về an ninh quốc gia, do nhà nước Bắc Kinh áp đặt cho Hong Kong, có hiệu lực từ ngày 1 tháng Bảy năm 2020. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Cải huấn của Hong Kong yêu cầu Ðức Hồng y ngưng phát bánh Trung Thu cho các tù nhân, vì cho rằng việc tặng quà này của Ðức Hồng y là do động lực chính trị.

Chính Ðức Hồng y Trần Nhật Quân cho biết như trên, qua trang mạng của ngài đồng thời minh xác rằng: "Việc tặng bánh Trung Thu cho các tù nhân không hề có chủ ý chính trị, nhưng chỉ nhắm nói với các tù nhân rằng dân chúng không quên họ".

Trong chín năm qua, Ðức Hồng y Giuse Quân vẫn dùng mạng xã hội để xin dân chúng hỗ trợ tài chánh, trong việc tặng bánh Trung Thu cho mọi tù nhân, không phân biệt tôn giáo hoặc chính kiến. Tết Trung Thu năm 2020 trùng vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, và chiến dịch xin các ân nhân hỗ trợ thường khởi sự từ đầu tháng Chín năm 2020. Nhưng ngày 31 tháng 8 năm 2020, Ðức Hồng y nhận được một thư của Tổng cục Cải huấn của Hong Kong, yêu cầu ngài ngưng chiến dịch cổ võ ân nhân giúp đỡ việc tặng bánh Trung Thu cho tù nhân, vì chính quyền cho rằng "đây là việc làm có động lực chính trị".

Ðức Hồng y Giuse Quân cho biết ngài đau buồn vì các tù nhân không được bánh Trung Thu năm 2020, nhưng sự việc này có thể giúp mở rộng mạng lưới trợ giúp những người yếu thế và bị quên lãng, như những người ngủ trên các đường phố và các gia đình nghèo, giúp họ nếm hưởng một chút ngọt ngào trong cuộc sống cay đắng của họ".

(Ucan 3-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page