Ngày lạc quyên toàn nước Ðức

để trợ giúp nạn nhân Covid-19

 

Ngày lạc quyên toàn nước Ðức để trợ giúp nạn nhân Covid-19.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Limburg (RVA News 06-09-2020) - Cuối tuần, ngày 5 và 6 tháng 9 năm 2020, Giáo hội Công giáo tại Ðức sẽ cử hành ngày cầu nguyện và liên đới với người nghèo và các nạn nhân đại dịch Covid-19. Trong các thánh lễ tại các nhà thờ trên toàn quốc, sẽ có cuộc lạc quyên cho mục đích này.

Trong thư gửi các tín hữu Công giáo toàn quốc, Ðức cha Georg Batzing, giám mục giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ðức, kêu gọi mọi người quảng đại hỗ trợ sáng kiến bác ái này. Ngài viết: "Xin anh chị em hãy cử hành ngày này trong cộng đoàn của anh chị em, đặc biệt trong thánh lễ. Chúng ta cầu nguyện cho người nghèo trên thế giới, những người đang chịu đau khổ vì đại dịch và vì những hậu quả về kinh tế và xã hội do đại dịch gây nên, và chúng ta cùng cầu nguyện với họ. Chúng ta hãy liên đới cụ thể qua các cuộc lạc quyên corona trong ngày ấy, để chiến dịch liên đới này thành công".

Hội đồng Giám mục Ðức cũng mở một tài khoản ngân hàng để các tín hữu có thể chuyển vào đó số tiền họ muốn giúp đỡ người nghèo. Ngân khoản lạc quyên sẽ được Hội đồng Giám mục Ðức tài trợ các hoạt động bác ái trên thế giới và cả các dòng tu ở Ðức cũng được hỗ trợ trong các công tác trợ giúp các nạn nhân coronavirus ở các nước.

(KNA 2-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page