Truyền thông Cuba

truyền đi lễ Ðức Mẹ Bác Ái Mỏ Ðồng

 

Truyền thông Cuba truyền đi lễ Ðức Mẹ Bác Ái Mỏ Ðồng.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Havana (RVA News 06-09-2020) - Ðài phát thanh và truyền hình nhà nước Cuba sẽ trực tiếp truyền đi thánh lễ và các lễ mừng ngày 8 tháng 9 năm 2020, lễ kính Ðức Mẹ Bác Ái Mỏ Ðồng, Bổn mạng của Cuba. Trong Giáo hội Công giáo hoàn vũ, ngày 8 tháng 9 là lễ sinh nhật Ðức Mẹ.

Hội đồng Giám mục Cuba thông báo tin trên đây hôm 1 tháng 9 năm 2020. Trong quá khứ, Giáo hội Công giáo tại nước này không được sử dụng hoặc nói tới trong các cơ quan truyền thông của nhà nước. Nhưng gần đây quan hệ giữa nhà nước và Giáo hội có phần cải tiến, nên Giáo hội được sử dụng nhiều hơn các phương tiện truyền thông nhà nước. Ví dụ, vì đại dịch Covid-19, các buổi lễ Tuần thánh và Phục sinh năm 2020 cũng được đài truyền hình và phát thanh của nhà nước truyền đi.

(KNA 2-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page