Ðại hội Liên Hội đồng Giám mục Âu châu

 

Ðại hội Liên Hội đồng Giám mục Âu châu.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Praha (RVA News 06-09-2020) - Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 năm 2020, khóa họp toàn thể thường niên của Liên Hội đồng Giám mục Âu châu sẽ tiến hành tại tòa Tổng giám mục Praha, thủ đô cộng hòa Tiệp, về đề tài: "Giáo hội tại Âu châu sau đại dịch. Những viễn tượng cho thiên nhiên và các cộng đoàn".

Vì tình trạng đại dịch, những giám mục nào không thể đến Praha để tham dự trực diện, thì có thể dự qua Video.

Thông cáo của Liên Hội đồng Giám mục Âu châu cho biết: "Ði từ thông điệp Laudato sì của Ðức Thánh cha Phanxicô và dưới ánh sáng những gì đang xảy ra trên thế giới vì đại dịch Covid-19, các giám mục Âu châu sẽ gặp gỡ nhau để suy tư về những thay đổi và ảnh hưởng mà đại dịch gây ra". Ðặc biệt, khóa họp sẽ bàn về "những hậu quả khía cạnh tôn giáo, mục vụ và môi sinh của coronavirus, và từ ba khía cạnh đó, mỗi vị chủ tịch Hội đồng Giám mục tại Âu châu sẽ trình bày tình trạng trong Hội đồng Giám mục liên hệ".

Ngoài ra, hội nghị cũng nhắm đưa ra câu trả lời cho vấn nạn: "Chúng ta đang học được gì từ đại dịch hiện nay và tất cả những điều đó có ý nghĩa gì đối với việc chăm sóc thiên nhiên?"

Liên Hội đồng Giám mục Âu châu được thành lập năm 1971 và 39 thành viên hiện nay, gồm 33 chủ tịch các Hội đồng Giám mục Âu châu, cộng thêm với ba vị giám mục các nước Luxemburg, Monaco và giám mục Công giáo Maronite tại đảo Cipro, giám mục tại Moldavia, giám mục giáo phận Mukacevo thuộc Công giáo Ðông phương Ruteno ở Ucraina, sau cùng là giám mục Giám quản Tông tòa Estonia. Chủ tịch hiện nay của Liên hiệp là Ðức Hồng y Angelo Bagnasco, nguyên Tổng giám mục Genova và nguyên là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia.

(Vatican News 3-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page