Ðức Thánh cha không chấp thuận

việc truyền chức linh mục cho người có gia đình

 

Ðức Thánh cha không chấp thuận việc truyền chức linh mục cho người có gia đình.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-09-2020) - Ðức Thánh cha Phanxicô cho biết Thượng Hội đồng Giám mục về miền Amazzonia là để phân định, chứ không phải để tranh đấu cho việc truyền chức linh mục cho những người có gia đình, vì thế ngài đã không chấp thuận các đề nghị về vấn đề này.

Lập trường trên đây của Ðức Thánh cha được diễn tả trong một ghi chú, trình bày trong một bài của báo Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo, do dòng Tên Italia xuất bản, hôm 3 tháng 9 năm 2020.

Trong Thượng Hội đồng Giám mục này, hồi tháng Mười năm 2019, người ta tranh luận nhiều về tình trạng thiếu linh mục ở miền Amazzonia và nhiều người đề nghị giải quyết bằng cách truyền chức cho những người nam chín chắn, gọi là viri probati, thuộc các cộng đoàn địa phương. Ðức Thánh cha minh định rằng các Thượng Hội đồng Giám mục phải là một cơ hội để suy tư trong tinh thần cầu nguyện, chứ không phải là một cuộc vận động theo kiểu quốc hội. Trong ghi chú, Ðức Thánh cha viết: "Ðã có một cuộc thảo luận, một cuộc thảo luận phong phú..., có những nền tảng vững chắc, nhưng không có sự phân định, đây là điều khác với việc chỉ đi tới một sự đồng thuận tốt có chứng minh, hoặc một đa số tương đối".

Trong tông huấn "Querida Amazonia", công bố ngày 12 tháng 2 năm 2020, Ðức Thánh cha đã không ủng hộ đề nghị truyền chức linh mục cho những người có gia đình, và ngài cũng khẳng định rằng, thay vào đó, nhu cầu cấp thiết về các linh mục trong miền Amazzonia, khiến tôi "thúc giục mọi giám mục, đặc biệt các vị tại Mỹ châu Latinh, không những cổ võ việc cầu nguyện cho ơn gọi linh mục, mà còn phải quảng đại hơn trong việc khuyến khích những người có ơn gọi thừa sai, hãy chọn miền Amazzonia".

(CNA 3-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page