Ðức Thánh cha tiếp kiến

các vận động viên liên đới

 

Ðức Thánh cha tiếp kiến các vận động viên liên đới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 06-09-2020) - Sáng ngày 5 tháng 9 năm 2020, Ðức Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến phái đoàn các vận động viên đa ngành, tham gia sáng kiến thể thao liên đới "Chúng ta cùng chạy" (We run together). Ngài cám ơn nhiều vận động viên ở các nước cũng tham gia, tặng các vật dụng thể thao để bán đấu giá làm việc nghĩa.

Ðức Thánh cha nhắc lại buổi tiếp kiến ngày 20 tháng 5 năm 2020 với các vận động viên tại Vatican và cùng phát động sáng kiến "Chúng ta cùng chạy", để hỗ trợ và cám ơn hai tổ chức đi hàng đầu trong việc giúp đỡ các bệnh nhân coronavirus, đó là bệnh viện Gioan XXIII ở thành phố Bergamo và nhà thương Poliambulanza ở thành Brescia. Hai tổ chức này cũng hiện diện trong buổi tiếp kiến lần này của Ðức Thánh cha.

Ðức Thánh cha cũng nói rằng: "Ngày hôm nay tôi cũng muốn cám ơn bao nhiêu vận động viên tại các nước, đã trao tặng nhiều vật dụng thể thao để bán đấu giá liên đới. Tôi cũng hài lòng được biết một số vận động viên còn mở rộng cửa nhà họ cho các cuộc gặp gỡ trực tiếp. Sáng kiến "Chúng ta cùng chạy" đã tạo nên nhiều cuộc gặp gỡ trên cùng bình diện nhân vị và thể thao, giữa các nhà vô địch nổi tiếng cũng như các nhà vô địch thể thao khuyết tật, và qua đó mang lại vinh dự cho ngành thể thao: Một ngành thể thao bao gồm, huynh đệ, cũng có khả năng chữa lành những vết thương, bắc những nhịp cầu và tình thân hữu xã hội. Ðây thực là một sứ điệp hùng hồn, nhất là đối với những người trẻ nhất".

Trong sáng kiến "Chúng ta cùng chạy", ngày 8/6 năm nay đã có một cuộc bán đấu giá trực tuyến để hỗ trợ hai bệnh viện, qua tổ chức charitystars.com. Các vật được bán đấu giá, gồm những kết quả do các vận động viên được nhiều huy chương tặng. Kết quả cuộc bán đấu giá này đã được dùng để hỗ trợ các bác sĩ và y tá hai bệnh viện nói trên ở miền bắc Italia: Bergamo và Brescia, là hai nơi bị thiệt hại nhiều nhất vì coronavirus, nhưng cũng là hai nơi nổi bật trong cuộc chiến chống đại dịch.

(Rei 5-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page