Ðức Tổng giám mục Calcutta Ấn Ðộ,

chủ sự thánh lễ trước mộ của thánh Têrêsa Calcutta

 

Ðức cha Thomas D'Souza, Tổng giám mục giáo phận Calcutta Ấn Ðộ, chủ sự thánh lễ trước mộ của thánh nữ Têrêsa Calcutta.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Calcutta (RVA News 06-09-2020) - Lúc 6 giờ, sáng thứ Bảy, ngày 5 tháng 9 năm 2020, Ðức cha Thomas D'Souza, Tổng giám mục giáo phận Calcutta Ấn Ðộ, đã chủ sự thánh lễ trước mộ của thánh nữ Têrêsa Calcutta, tại Nhà mẹ của dòng Nữ tu Thừa sai Bác ái do Mẹ sáng lập.

Trong bài giảng, Ðức Tổng giám mục D'Souza nhắc đến tình trạng vì đại dịch, "quanh chúng ta có chết chóc, đói khổ và nghèo đói... Nhưng qua các nữ tu, các tu huynh thừa sai bác ái, và hàng ngàn cộng tác viên, Mẹ Têrêsa ngày nay vẫn tiếp tục công việc phục vụ những người nghèo nhất trong số các người nghèo. Ngoài ra, cũng có nhiều "chiến binh chống Covid-19", những người nam nữ quảng đại và vị tha, thuộc tất cả mọi tôn giáo và tín ngưỡng, đang anh dũng phục vụ các bệnh nhân, những người nghèo đói, một cách nào đó, noi gương cuộc sống và tấm gương của thánh nữ Têrêsa Calcutta, là người Samaritano nhân lành trổi vượt trong thời nay, như Ðức Giáo hoàng Phanxicô đã định nghĩa về Mẹ".

Sau lễ, Nữ tu Prema, người Ðức, Bề trên tổng quyền dòng Nữ tu Thừa sai bác ái, đã công bố sứ điệp trong đó có đoạn viết:

"Tâm hồn của Mẹ là một phản ánh con tim của Thiên Chúa. Mẹ là một người mạnh mẽ và cương quyết. Ðồng thời, Mẹ có một con tim dịu dàng, với một khả năng ngoại thường đi vào tâm hồn dân chúng.

"Những đau khổ của họ thúc đẩy Mẹ hành động ngay. Mẹ chứng tỏ một sự săn sóc tận tình đối với từng người.

"Mẹ biết phẩm giá của Con Thiên Chúa và sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi họ. Chúa Giêsu là tình yêu duy nhất và là Chúa của Mẹ.

"Mẹ đáp ứng những nhu cầu của họ trong tình yêu thương và khích lệ. Ðôi mắt của Mẹ nhận ra ngay sự cô đơn và sầu muộn trong tâm hồn họ.

"Những lời của Mẹ Têrêsa mang lại can đảm cho chúng ta trong thời kỳ khó khăn hiện nay. Mẹ đã nói: "Cảm tạ Chúa, Thiên Chúa hiện hữu và chúng ta ở trong tay Chúa. Tôi rất đau khổ khi thấy khổ đau của dân tôi.

"Thiên Chúa là Ánh Sáng không bao giờ tàn lụi. Thiên Chúa là Ðường không bao giờ sai trệch. Thiên Chúa là Sự Thật sẽ chiến thắng. Thiên Chúa là sự sống không bao giờ chết".

(Asia News 5-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page