Năm 2021, Ðức Thánh cha

không viếng thăm tại nước ngoài

 

Báo chí Italia: Năm 2021, Ðức Thánh cha không viếng thăm tại nước ngoài.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Roma (RVA News 04-09-2020) - Theo nhiều báo chí Italia, ra ngày 1 tháng 9 năm 2020, vì đại dịch, Ðức Thánh cha Phanxicô chỉ mở lại các chuyến tông du của ngài tại nước ngoài, từ năm 2022.

Cũng vì đại dịch, chương trình viếng thăm của Ðức Thánh cha tại nước ngoài trong năm 2020 đã bị hủy bỏ. Ngài không thực hiện chuyến viếng thăm dự kiến vào ngày 31 tháng 5 năm 2020 tại đảo Malta. Tiếp đến là chuyến viếng thăm tại Indonesia, Papua tân Guinea và Ðông Timor, dự kiến vào tháng Chín năm 2020.

Vì thế năm 2020 này là năm đầu tiên, kể từ năm 1979, không có cuộc viếng thăm nào của Ðức Giáo hoàng tại nước ngoài.

Báo chí Italia cho rằng Ðức Thánh cha chờ đợi cho đến khi có vắc-xin hữu hiệu chống coronavirus, mới có thể mở lại các cuộc tông du tại nước ngoài.

Từ năm 2014, tức là gần một năm sau khi được bầu làm Giáo hoàng, Ðức Thánh cha Phanxicô vẫn thực hiện mỗi năm ít nhất bốn cuộc tông du tại hải ngoại. Chuyến viếng thăm cuối cùng ngài thực hiện trước đây, là tháng 11 năm 2019, tại Thái Lan và Nhật Bản.

(KNA 2-9-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page