Các hiệp sĩ Colombo giúp 150.000 Mỹ kim

cho nạn nhân cuồng phong Laura

 

Các hiệp sĩ Colombo giúp 150.000 Mỹ kim cho nạn nhân cuồng phong Laura.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Louisiana (RVA News 01-09-2020) - Hội Hiệp sĩ Colombo ở Mỹ đã gửi giúp 150,000 Mỹ kim cho các cộng đoàn giáo xứ thuộc giáo phận Lake Charles, bang Louisiana, bị thiệt hại vì cuồng phong Laura, hôm 28 tháng 8 năm 2020.

Tại những khu vực gặp khó khăn nhất, đặc biệt tại Louisiana và một phần Texas, có 700,000 dân cư bị mất điện và thiệt hại ước lượng lên tới 12 tỷ Mỹ kim. Cuồng phong cũng làm cho sáu người thiệt mạng, trong đó có một trẻ nữ 14 tuổi.

Ngoài ngân khoản trợ giúp nói trên, Hội Hiệp sĩ Colombo cũng góp phần vào việc tổ chức các hoạt động cứu trợ tại chỗ.

Ðức cha Glen John Provost, giám mục giáo phận Lake Charles, cám ơn và nói rằng: "Chúng tôi rất quí chuộng lòng quảng đại của các Hiệp sĩ Colombo, vì chúng tôi đã bị những thiệt hại rất lớn. Những thách đố đang chờ đợi chúng tôi rất cam go, nhưng họ ở cạnh chúng tôi, như đã xảy ra trong quá khứ".

Hội Hiệp sĩ Colombo là một Hội nam giới Công giáo, có hơn hai triệu thành viên, phần lớn ở Bắc Mỹ. Năm ngoái, hội này đã giúp một triệu 300,000 Mỹ kim cho các nạn nhân thiên tai, thêm ba triệu rưỡi Mỹ kim cho các chi hội địa phương.

(Vatican News 30-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page