Ðại diện Tòa Thánh tại OSCE

kêu gọi các nước cộng tác chống buôn người

 

Ðại diện Tòa Thánh tại OSCE kêu gọi các nước cộng tác chống buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 01-09-2020) - Ðại diện Tòa Thánh tại tổ chức an ninh và cộng tác Âu châu, Ðức ông Janusz Urbanczyk, kêu gọi tăng cường sự cộng tác và liên kết giữa các quốc gia để bài trừ hữu hiệu hơn nạn buôn người.

Tổ chức an ninh và cộng tác Âu châu, gọi tắt là OSCE, qui tụ 54 quốc gia Âu châu, cộng thêm với Hoa kỳ và Canada, có trụ sở tại Vienne, thủ đô Áo. Tổ chức này đã dành một phần khóa họp thứ 1,277, từ 30 tháng 7 đến 31 tháng 8 năm 2020, để bàn về "Ngày Thế giới chống nạn buôn người". Trong bài tham luận, Ðức ông Urbanczyk gọi đây là một đề tài quan trọng đối với Tòa Thánh, vì nạn nhân các vụ buôn người thuộc vào số những người bị hạ giá và bị gạt bỏ nhiều nhất trong thế giới ngày nay và ở các nơi. Nạn buôn người là một tai ương tàn ác, một thứ dịch tễ kinh khủng và là một vết thương mở rộng trên thân thể xã hội ngày nay.

Vị đại diện Tòa Thánh cũng nhắc nhở rằng trên thế giới hiện có hơn 40 triệu nạn nhân nạn buôn người, trong đó có một phần tư, tức là 10 triệu người dưới 18 tuổi, và cứ 20 nạn nhân thì có một trẻ em dưới tám tuổi bị bóc lột tình dục.

Ðức ông Urbanczyk, người Ba Lan, cũng nhận xét rằng đại dịch Covid-19 đã thay đổi những phương thức hoạt động thông thường trong nạn buôn và bóc lột người, bằng cách tăng cường việc sử dụng các phương tiện truyền thông và lèo lái trực tuyến, và càng làm nổi bật sự chênh lệch kinh tế và xã hội, là những điều vốn thuộc vào số các nguyên nhân tạo nên nạn buôn người.

Như phương pháp đối phó, Ðức ông Urbanczyk nhắc đến việc phòng ngừa, bảo vệ và truy tố, và có một yếu tố quan trọng khác, đó là sự liên kết và hợp tác giữa các quốc gia cần phải được tăng cường trong việc chống nạn buôn người. Lý do vì sự thiếu cộng tác giữa các cơ quan liên hệ của các nước thường làm cho các chính sách và các chương trình chống buôn người trở nên vô hiệu, dù các chương sách này có ý hướng tốt. Cụ thể, Ðức ông Urbanczyk kêu gọi các nước gia tăng chia sẻ thông tin cho nhau về nạn buôn người và đề ra những câu trả lời chung, cũng như giúp đỡ các nước ở dọc theo lộ trình của các băng đảng buôn người.

(Vatican News 31-8-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page