Ðức Hồng y Cordes bênh vực

huấn thị của Bộ giáo sĩ về các giáo xứ

 

Ðức Hồng y Cordes bênh vực huấn thị của Bộ giáo sĩ về các giáo xứ.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 31-07-2020) - Ðức Hồng y Paul Cordes, người Ðức, bênh vực huấn thị của Bộ giáo sĩ về các giáo xứ và phê bình những giám mục Ðức chủ trương không cần thánh chức để cai quản giáo xứ. Lập trường như thế là tuyên truyền một con đường sai lầm.

Sau khi huấn thị của Bộ giáo sĩ, công bố ngày 20 tháng 7 năm 2020, với sự phê chuẩn của Ðức Thánh cha Phanxicô, trong đó có đoạn khẳng định khoản giáo luật đòi vị quản xứ phải là người có chức Linh mục, có nhiều người tại Ðức, kể cả một số giám mục mạnh mẽ phê bình huấn thị này. Trước tình trạng thiếu linh mục trầm trọng tại nước này, một số giám mục muốn ủy thác việc coi sóc giáo xứ cho giáo dân.

Phản ứng trước lập trường trên đây, Ðức Hồng y Paul Cordes, 86 tuổi (1934), nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về giáo dân, nói rằng: "Thật là đáng trách có sự thiếu sót về thần học trong hàng giám mục Ðức, đưa tới sự chống đối lập trường rõ ràng như thế, vốn là nền tảng đức tin. Công đồng chung Vatican II đã xác định rằng linh mục hành động trong cương vị của Chúa Kitô. Không phải người đảm trách chức vụ, nhưng chính Chúa Kitô là vị thực hiện biến cố cứu độ. Không thể bỏ qua xác tín ấy trong tất cả những lý thuyết về các cơ cấu của Giáo hội, chẳng vậy chân lý sẽ bị lu mờ trong Giáo hội, chân lý theo đó chỉ có Chúa Kitô mang lại cho mọi hoạt động được thành quả".

Ðức Hồng y Cordes cũng bác bỏ lập luận cho rằng khẳng định chỉ có linh mục mới có thể làm cha sở cai quản giáo xứ là đi theo chủ trương giáo sĩ trị. Và Ðức Hồng y kết luận rằng: "Nếu các giám mục Công giáo muốn từ bỏ qui luật việc cai quản giáo xứ cần có thánh chức, thì họ tuyên truyền con đường sai lầm về thần học. Ðúng hơn, họ cưa cành cây họ đang ngồi trên đó. Họ thực thi một sự tự cắt chặt mình".

Mặt khác, Ðức Hồng y Beniamin Stella, Tổng trưởng Bộ giáo sĩ, cho biết sẵn sàng tiếp kiến các giám mục Ðức chống đối huấn thị của Bộ để giải tỏa những nghi ngờ và sự ngạc nhiên của các vị ấy. Các giám mục Ðức có thể đến viếng Roma và gặp gỡ Bộ giáo sĩ khi nào các vị ấy muốn.

(Katholisch.de 29-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page