Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ

mời các giám mục Ðức

thảo luận về Huấn thị về giáo xứ

 

Ðức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ mời các giám mục Ðức thảo luận về Huấn thị về giáo xứ.

Hồng Thủy

Vatican News 31-07-2020) - Theo hãng tin Công giáo KNA của Ðức, Ðức Hồng y Beniamino Stella, Tổng trưởng Bộ Giáo sĩ, đã mời các giám mục Ðức về Roma để thảo luận về các phê bình của các ngài về Huấn thị mới về giáo xứ.

Hôm 29 tháng 07 năm 2020, Ðức Hồng y Stella nói rằng ngài rất vui để gặp các giám mục để loại bỏ những nghi ngờ và lo lắng bối rối. Ngài nói rằng cuộc gặp gỡ có thể diễn ra vào thời gian thích hợp, nếu các giám mục muốn trình bày sự phản đối của họ đối với Huấn thị.

Ðức Hồng y đã đưa ra những bình luận sau khi một số giám mục người Ðức chỉ trích gay gắt tài liệu này, trong đó nhấn mạnh rằng theo giáo luật chỉ có các linh mục có thể hướng dẫn việc chăm sóc mục vụ của giáo xứ. Một số nhà phê bình nhận xét rằng tài liệu như là một phản ứng đối với các kế hoạch giảm mạnh con số các giáo xứ trong các giáo phận Ðức.

Mới đây, Tòa thánh đã ngăn chặn kế hoạch của Giáo phận Trier, gộp 800 giáo xứ thành 35. Trong khi đó, Tổng giáo phận Freiburg nói rằng họ sẽ tiếp tục kế hoạch giảm 1,000 giáo xứ của mình xuống còn 40.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 28 tháng 07 năm 2020 dành cho báo La Stampa, Ðức Hồng y Stella nói rằng "cần phải cẩn thận không được giảm giáo xứ xuống như 'chi nhánh' của một 'công ty' - trong trường hợp này là giáo phận - với hậu quả là nó có thể được 'chỉ đạo' bởi bất kỳ ai, thậm chí bởi các nhóm 'quan chức' với các kỹ năng khác nhau." Ngài nói thêm rằng Huấn thị khuyến khích các giáo xứ xem mình, trên tất cả, như một "cộng đoàn truyền giáo." (CNA 30/07/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page