Tại sao chức linh mục tại Mỹ

thu hút hơn tại Ðức?

 

Tại sao chức linh mục tại Mỹ thu hút hơn tại Ðức?

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Freiburg (RVA News 29-07-2020) - Tại sao chức linh mục tại Mỹ có sức thu hút các ứng sinh gấp năm, sáu lần nhiều hơn, so với tình trạng tại Ðức? Cha Michael Maas, Giám đốc Trung tâm mục vụ ơn gọi của Tổng giáo phận Freiburg, nam Ðức, đã đặt câu hỏi trên đây và tìm cách trả lời.

Theo cha Maas, trong Giáo hội Công giáo tại Mỹ có sự nhấn mạnh nhiều hơn giữa tương quan bản thân với Chúa Kitô, khác với tình trạng tại Ðức, trong đời sống Giáo hội, người ta chú trọng tới cộng đoàn. Cha Maas cho biết trong một cuộc viếng thăm tại Mỹ, cha cảm thấy được khích lệ nhiều vì những lập trường rất rõ rệt mà cha có thể tóm tắt trong từ "Căn tính" về Thánh Thể, về Thánh Mẫu, Công giáo. Tại Mỹ, "sự cảm nghiệm về hiệu năng của mình trong công việc truyền giáo" cũng là điều quan trọng. Trong việc mục vụ giới trẻ ở Mỹ, việc chầu Mình Thánh Chúa, cầu nguyện, xưng tội, có một ý nghĩa quan trọng.

Cha Maas nhận định tại Ðức, việc nhấn mạnh đến cộng đoàn thay vì tới tương quan với Thiên Chúa, khiến cho nhiều người tại Ðức quay lưng lại với Giáo hội, sau những vụ xì căng đan giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên, nhiều hơn so với tình trạng tại Mỹ. Tại Mỹ cũng như tại Ðức, có nhiều vị hữu trách đã sai lỗi ồ ạt, nhưng ai bám víu vào Chúa Kitô hơn là vào những thừa tác viên của Giáo hội hoặc vào cộng đoàn, thì họ có thể đương đầu với sự thất bại đó một cách khác, thay vì rời bỏ Giáo hội.

(Kath.net 27-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page