Tiền Công giáo Ðức

giúp Giáo hội hoàn vũ giảm sút

 

Tiền Công giáo Ðức giúp Giáo hội hoàn vũ giảm sút.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Bamberg (RVA News 27-07-2020) - Số tiền Giáo hội Công giáo Ðức tài trợ các dự án, giúp Giáo hội tại Á, Phi, Mỹ Latinh và Ðông Âu trong năm 2019, giảm sút so với năm trước đó.

Theo phúc trình, công bố hôm 24 tháng 7 năm 2020, ngân khoản Giáo hội Công giáo tại Ðức giúp Giáo hội hoàn vũ trong năm 2019 là 591 triệu 600 ngàn Euro, tức là ít hơn so với năm 2018. Hồi đó, số tiền Công giáo Ðức giúp với con số kỷ lục là 616 triệu Euro.

Dầu sao, Ðức cha Ludwig Schick, Tổng giám mục giáo phận Bamberg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Ðức về Giáo hội hoàn vũ, cũng bày tỏ sự hài lòng, vì tuy không bằng những năm trước đây, nhưng sự dấn thân của các tín hữu Công giáo Ðức vẫn tiếp tục trước tình trạng nghèo và khó khăn trên thế giới: họ đặc biệt dấn thân tại những nơi nào cần nhất. Ðức Tổng giám mục Schick cũng kêu gọi các giới lãnh đạo chính trị thế giới đặt an sinh của dân chúng ở trung tâm mọi hoạt động chính trị.

Phúc trình 2019 công bố hôm thứ Sáu 24 tháng 7 năm 2020, cho biết ngân khoản đóng góp của Hội đồng Giám mục Ðức để tài trợ các dự án của các Giáo hội tại các nước nghèo, đến từ số tiền do ân nhân gửi giúp, các cuộc lạc quyên, từ ngân sách của Giáo hội và cả tiền do chính phủ hỗ trợ. Trong thực tế, theo Ðức Tổng giám mục Schick, ngân khoản trợ giúp của Công giáo Ðức nhiều hơn, vì có nhiều giáo xứ và hiệp hội gửi tiền trực tiếp đến những nơi họ giúp đỡ, mà không qua trung ương của Giáo hội Công giáo tại Ðức.

(KNA 25-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page