Có 77 triệu 800 ngàn

tín hữu Tin lành Luther trên thế giới

 

Có 77 triệu 800 ngàn tín hữu Tin lành Luther trên thế giới.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Genève (RVA News 25-07-2020) - Liên hiệp các Giáo hội Tin lành Luther, có trụ sở ở Genève, Thụy Sĩ, cho biết theo thống kê mới nhất, có 77 triệu 800 ngàn tín hữu thuộc 148 Giáo hội Luther trên thế giới, tức là tăng thêm hai triệu 200 ngàn tín hữu, kể từ năm 2017 đến nay.

Phần lớn sự gia tăng này xảy ra tại các nước Nam bán cầu, trong khi số tín hữu Tin lành Luther ở Bắc bán cầu giảm sút.

Giáo hội Tin lành Luther đông nhất thế giới, có 10 triệu 400 ngàn tín hữu và được gọi là "Giáo hội Tin lành Ethiopia Mekane Yesus", ở Phi châu, tiếp đến là Giáo hội Luther tại Tanzania, với bảy triệu 900 ngàn tín hữu. Ðứng thứ ba là Giáo hội Tin lành Luther Thụy Ðiển, với năm triệu 900 ngàn tín hữu, giảm 200,000 tín hữu so với năm 2017.

Tại Cộng hòa Liên bang Ðức, có 11 Giáo hội Tin lành Luther, với tổng số 11 triệu 100 ngàn tín hữu.

(Sismografo 23-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page