Dự luật tại Nga cấm cản người ngoại quốc

dự các sinh hoạt tôn giáo

 

Dự luật tại Nga cấm cản người ngoại quốc dự các sinh hoạt tôn giáo.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Moscow (RVA News 25-07-2020) - Hôm 22 tháng 7 năm 2020, một dự luật đã được chính phủ Nga đệ trình tại Quốc hội, cấm cản những người ngoại quốc không được tham gia hoạt động của các tổ chức tôn giáo tại Nga và càng không thể điều khiển các hiệp hội này.

Hãng tin Asia News truyền đi hôm 23 tháng 7 năm 2020, cho biết Phòng báo chí của Quốc hội Nga đã đưa tin trên đây. Theo điều số 7 trong luật Liên bang Nga về "tự do lương tâm và các hiệp hội tôn giáo", chỉ có những người Nga và những người thường trú hợp pháp trên lãnh thổ Nga mới được gia nhập các nhóm tôn giáo.

Luật định nghĩa "nhóm tôn giáo" là một sự liên kết những người tuyên xưng cùng một tín ngưỡng, mà không cần đăng ký với nhà nước. Những người lãnh đạo và thành viên nhóm tôn giáo ấy có quyền cử hành phụng vụ chung, các lễ nghi tôn giáo, tụ hợp và giảng dạy các thành viên mới trong tín ngưỡng. Dầu sao, các cuộc hội họp để cầu nguyện phải được diễn ra tại những nơi được phép, chứ không phải tại các tư gia.

Ngoài những người ngoại quốc, luật của Nga cũng cấm tham gia và điều khiển các cộng đoàn những người bị xếp vào loại cực đoan và khủng bố, theo danh sách chính thức của văn phòng nhà nước đặc trách theo dõi. Ngoài ra, luật cấm cũng được áp dụng cho cả những tín hữu bị tòa án xem là "có những dấu hiệu hoạt động cực đoan". Từ vài năm nay, các chứng nhân Giêhôva, một vài nhóm Tin lành Baptiste và các giáo phái bị tòa án Nga liệt kê vào danh sách những người cực đoan.

Luật này đang được quốc hội Nga tu chính, để bao gồm vào danh sách cả những người bị cấm tham gia hoạt động của các hiệp hội tôn giáo, cả các tư tế hoặc nhân viên phụng tự đã thụ huấn về tôn giáo tại ngoại quốc, phổ biến những ý thức hệ tôn giáo cực đoan. Việc cấm đoán này nhắm vào những nhà truyền đạo Hồi giáo và các mục sư Tin lành, và cả các linh mục Công giáo, trong đó có cả nhiều thừa sai nước ngoài, là những người rất khó xin được thị thực thường trú.

Và có thể luật cấm sẽ được nới rộng cho cả các linh mục người Nga, được gửi đi học ở Roma hoặc các phân khoa thần học ở nước ngoài; hoạt động của các khoa này bị theo dõi để xem có những dấu hiệu cực đoan hay không.

(Asia News 23-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page