Số du khách thăm bảo tàng viện Vatican

 

Số du khách thăm bảo tàng viện Vatican.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vatican (RVA News 25-07-2020) - Trong tháng Sáu năm 2020, có 66,000 người viếng thăm Bảo tàng viện Vatican, và dự kiến sẽ tăng lên 70,000 người trong tháng Bảy năm 2020, tuy nhiên viễn tượng tích cực này cũng tùy thuộc diễn tiến sự lan lây coronavirus.

Tổng số du khách thăm Bảo tàng viện Vatican trong tháng Sáu năm 2020, chỉ bằng ba ngày bình thường trước thời đại dịch Covid-19.

Theo báo "Sole 24 Ore"- Mặt trời 24 giờ, ra ngày 22 tháng7 năm 2020 ở Italia, trong tháng Sáu năm 2020, 37% khách viếng thăm Viện bảo tàng Vatican là người trẻ từ 15 đến 26 tuổi, một tỷ lệ tuy nhỏ nhưng có nhiều triển vọng. Ða số du khách đến từ các thành phố ở Italia và Âu châu.

Biên giới giữa Italia và các nước ngoài Âu châu hiện nay vẫn còn bị hạn chế nhiều, và từ một số nước, du khách phải cách ly 14 ngày khi đến Italia.

Thứ Sáu và thứ Bảy, có khoảng 4,000 khách viếng thăm. Việc vào thăm Bảo tàng viện được giới hạn mỗi đợt tối đa 100 người. Họ phải giữ chỗ trước trên mạng và vào cửa mỗi đợt cách nhau 15 phút. Giá vé vào cửa vẫn là 17 Euro đối với người lớn.

Theo bà Tổng giám đốc Barbara Jatta, doanh số của Bảo tàng viện Vatican là 150 triệu Euro, trừ chi phí quản trị bình thường và lương bổng cho 700 nhân viên, cũng như trừ phí tổn tu bổ và các hoạt động khác, tiền vào cửa của Bảo tàng viện Vatican là một nguồn tài chánh quan trọng của Quốc gia thành Vatican.

(Sole 24 Ore 22-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page