Bảo tàng Vatican

đón 66,000 khách trong tháng 6 năm 2020,

chỉ bằng 10% so với trước đại dịch

 

Bảo tàng Vatican đón 66,000 khách trong tháng 6 năm 2020, chỉ bằng 10% so với trước đại dịch.

Hồng Thủy

Vatican (Vatican News 25-07-2020) - Trong tháng 6 năm 2020, Bảo tàng Vatican đã đón 66,000 khách thăm quan, tương đương với khoảng 10% lượng khách trung bình Bảo tàng đón tiếp trước khi đại dịch virus corona bùng phát.

Số khách trung bình thăm Bảo tàng Vatican vào thời gian trước đại dịch là khoảng 27,000 người mỗi ngày.

Sau khi bị đóng cửa 85 ngày, do các biện pháp phòng ngừa được áp dụng ở Ý từ tháng 3 năm 2020 do đại dịch, Bảo tàng Vatican đã mở cửa vào ngày 01 tháng 06 năm 2020 với một hệ thống giữ chỗ trước và bắt buộc sử dụng khẩu trang để cố gắng đảm bảo an toàn cho khách thăm quan.

Nguồn tin của Vatican cho biết nếu tình hình dịch bệnh ổn định, dự báo số khách thăm Bảo tàng Vatican trong tháng 7 năm 2020 sẽ tăng nhẹ so với tháng trước, mặc dù có lẽ cho đến tháng 1 năm 2021 mới có thể có lượng khách đông bình thường như trước khi xuất hiện virus corona.

Số lượng người thăm Bảo tàng Vatican sút giảm, trong đó có Nhà nguyện Sistine của Michelangelo và các tác phẩm của Raphael, có ảnh hưởng mạnh đến thu nhập của Vatican. Bảo tàng Vatican đóng cửa từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2020 đã gây thiệt hại khoảng 30 triệu Euro. (El Litoral 23/07/2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page