Tòa Thánh kêu gọi các nước

áp dụng luật pháp chống nạn buôn người

 

Tòa Thánh kêu gọi các nước áp dụng luật pháp chống nạn buôn người.

G. Trần Ðức Anh, O.P.

Vienne (RVA News 24-07-2020) - Ðại diện Tòa Thánh tại tổ chức an ninh và cộng tác Âu châu, gọi tắt là OSCE, kêu gọi các nước tích cực áp dụng luật pháp để ngăn chặn và trừng trị những vụ buôn người.

Lời kêu gọi này, được Ðức ông Joseph Grech, Ðại Biện trưởng phái đoàn Tòa Thánh đưa ra hôm 20 tháng 7 năm 2020, tại Hội nghị của tổ chức OSCE, qui tụ đại diện của 57 nước Âu châu, cùng với Hoa Kỳ và Canada, nhóm tại Vienne, thủ đô Áo.

Ðức ông Grech nhắc lại nhận xét của Ðức Thánh cha Phanxicô về tệ nạn buôn người nói rằng: "... Vì không thể phạm một tội ác phức tạp như nạn buôn người mà không có sự đồng lõa, do hành động hoặc do thiếu sót, của các quốc gia [...], nên thường xảy ra là, một người đã được bổ nhiệm bảo vệ dân chúng và bảo đảm tự do của họ, nhưng lại trở thành một người đồng lõa với những kẻ buôn người, vì thế trong những trường hợp như vậy, các nhà nước là những người phải chịu trách nhiệm trước các công dân của mình và trước cộng đồng quốc tế" (Diễn văn ÐTC ngày 23-10-2014 trước các đại diện của Hiệp hội quốc tế về hình luật).

Vị đại diện Tòa Thánh lưu ý rằng con số những vụ buôn người rất nhiều, nhưng số những vụ xét xử và lên án những kẻ phạm tội ác này tương đối rất ít, vì thế, "trong tư cách là cộng đồng quốc tế, chúng ta phải làm tất cả những gì có thể để giảm bớt sự chênh lệch giữa con số rất cao các nạn nhân, và con số rất ít những vụ xét xử và kết án về tội ác này."

Ðức ông Grech nhắc lại quyết tâm mà hội đồng các vị Bộ trưởng, thuộc khối OSCE đã đưa ra để tăng cường nỗ lực bài trợ nạn buôn người, bằng cách "đề ra những biện pháp cần thiết, kể cả việc chấp nhận và thi hành luật pháp để kết án những kẻ buôn người... thực sự thi hành luật pháp trong vấn đề đáp ứng và truy tố".

Trong số các nguyên nhân gây nên tình trạng trên đây là hệ thống tư pháp hình sự tại nhiều nước không được tài trợ đúng đắn và thích hợp, nhất là trong tình trạng khủng hoảng kinh tế kéo dài và sự thiếu ổn định tại nhiều nước về mặt xã hội và chính trị. Hơn nữa, hệ thống tư pháp nhiều khi không được áp dụng đúng đắn.

(Sismografo 22-7-2020)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page